POSLOVNA ZONA B Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Đurđevac
Veličina zone (m²) 145.853
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 126.858
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1253 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
29 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
198 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,714
2024 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
3413 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
543 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
211 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
370 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
882 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
861 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
1404 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
1289 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
1793 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
1287 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
3164 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
3306 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
3172 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
2912 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
1139 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
20153 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
6 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
57 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
480 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
106 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2912 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71
756 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2001 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
626 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2540 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
645 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2762 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
3464 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2948 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
998 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1203 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
424 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1662 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1779 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1793 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
9947 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
7547 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
5020 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1290 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
8530 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
22 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
3318 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2569 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2156 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
3182 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2687 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
2552 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja -
1473 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,71

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,98
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Proizvodne djelatnosti do 100%, ostali do 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,20-0,66
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Proizvodne djelatnosti do 100% za prve 3 godine, do 50% za naredne dvije a za narednih 5 ovisno o izgrađenosti. Neproizvodne djelatnosti prve godine 100% a druge 50%.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta: A4, 60 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 270 km
Zračna luka: Zagreb, 111 km

Postojeće tvrtke u zoni

KOTLAR d.o.o.
Djelatnost: obrada i prevlačenje metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.kotlar.hr

CINČAONA HELENA d.o.o.
Djelatnost: obrada i prevlačenje metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.cincaonahelena.hr

GALLUS d.o.o.
Djelatnost: cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr