" /> POSLOVNA ZONA DONJA DUBRAVA - Invest Croatia

POSLOVNA ZONA DONJA DUBRAVA Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Donja Dubrava
Veličina zone (m²) 94.444
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 6.463
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
6643 * Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja 1

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,8
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,8
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, odgoda plaćanja 12mjeseci
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,05
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 1.g. - 100%; 2.g. - 75%; 3.g. - 50%; 4.g. - 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Ne
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A4, 26,5 km
Industrijski kolosijek: 0 km
Morska luka: , 277 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, km

Postojeće tvrtke u zoni

EDI MONT d.o.o.
Djelatnost: stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Dragutin Edišar
Web stranica tvrtke:

OPG IVAN BOGOMOLEC
Djelatnost: OPG
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Ivan Bogomolec
Web stranica tvrtke:

TRANSPORTI RUSAK
Djelatnost: cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Daniel Rusak
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – invest@mingo.hr