" /> Poslovna zona "Drenovci"-DRENOVCI - Invest Croatia

Poslovna zona “Drenovci”-DRENOVCI Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Drenovci
Veličina zone (m²) 350.027
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 111.500
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1199/6 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
1437/7 * Ravno Javno Nema tereta -
111/4 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -
1187/2 * Ravno Javno Založno pravo Prodaja -
1136/2 * Ravno Javno Pravo služnosti Prodaja -
1434/2 * Ravno Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,92
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,92
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,92
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, sukladno programu za malo i srednje poduzetništvo prema iznosu ulaganja (prve tri godine 75%,50% ili 25%)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, sukladno programu za malo i srednje poduzetništvo prema iznosu ulaganja (prve tri godine 75%,50% ili 25%)
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,12

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 15 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Rijeka, 456 km
Zračna luka: Klisa,Osijek, 54 km

Postojeće tvrtke u zoni

Carpinus d.o.o. Drenovci,Stanica za pregled vozila
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja proizvoda od drveta ,stanica za tehnički pregled vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Carpinus d.o.o.Drenovci( Mile Perković)
Web stranica tvrtke:

Marinić d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i prodaja proizvoda od drveta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Marinić
Web stranica tvrtke:

Mrkonjić Ivo-hala za svadbu
Djelatnost: Hala za svadbu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Ivo Mrkonjić
Web stranica tvrtke:

PZ Sekice
Djelatnost: Proizvodno-uslužna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: PZ Sekice Drenovci
Web stranica tvrtke:

Vilić Franjo
Djelatnost: Farma tovnih junadi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Franjo Vilić
Web stranica tvrtke:

Stočarstvo
Djelatnost: Farma tovnih junadi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Gorup d.o.o.
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr