POSLOVNA ZONA DRNIŠ Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Drniš
Veličina zone (m²) 347.116
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 40.817
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,1-0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,6
Dopuštena visina gradnje (m) 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
16554 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02
6191 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02
2181 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02
3772 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02
8317 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02
3803 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 3,02

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,97
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Do 50% po Odluci Gradonačelnika
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,127-0,159
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Do 5 godina od početka poslovanja po Odluci Gradonačelnika
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,89
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,11
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,17
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,13

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Šibensko-kninska županija

Broj stanovnika: 109.320
BDP po stanovniku: 7.887 EUR
Stopa nezaposlenosti: 24%
Prosječna bruto plaća: 940 EUR
Prosječna neto plaća: 671 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 27 km
Industrijski kolosijek: 0 km
Morska luka: Šibenik, 32 km
Zračna luka: Split, 52 km

Postojeće tvrtke u zoni

DRNIŠLPAST d.d.
Djelatnost: Proizvodnja PE cijevi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: dioničari
Web stranica tvrtke: www.drnisplast.hr

TVORNICA OPLEMENJENIH FOLIJA - TOF
Djelatnost: Proizvodnja savitljive ambalaže za prehrambenu industriju
Zemlja porijekla: Republika Austrija
Tvrtka vlasnik: AFP GROUP GmbH
Web stranica tvrtke: www.tof.hr; www.afp.hr

DRNIŠCOMMERCE d.o.o.
Djelatnost: cestovni prijevoz robe i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

RAD d.o.o.
Djelatnost: komunalno poduzeće, vodovod i odvodnja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Grad Drniš
Web stranica tvrtke:

Gradska čistoća Drniš d.o.o.
Djelatnost: Komunalno-poduzeće - gospodarenje otpadom, obrada odrađenih komunalnih i ostalih djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Grad Drniš
Web stranica tvrtke: www.gradskacistoca-drnis.hr

LIĆA d.o.o.
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe i trgovina ukapljenim plinom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

STOLARSKI OBRT KONSA
Djelatnost: proizvodnja i ugradnja stolarije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

OBRT ZELE
Djelatnost: Cestovni prijevoz robe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

OBRT VBR 82
Djelatnost: Vodoinstalaterska djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

TO BRAKUS
Djelatnost: trgovina građevinskim materijalom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

AUTOBUSNI PRIJEVOZ Čupić
Djelatnost: Prijevoz putnika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

SOLARNA ENERGIJA d.o.o.
Djelatnost: elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.solarna-energija.hr

PROBONA d.o.o.
Djelatnost: Proizbodnja gotovih tekstilnih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

AUTOSERVIS ŠARIĆ
Djelatnost: održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

MEDILAB d.o.o.
Djelatnost: distribucija farmaceutskih proizvoida - skladište
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.medilab.hr

PTO Puljić
Djelatnost: Proizvodnja pekarskih proizvoa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

OBRT MARIN
Djelatnost: Autoprijevoz i iskopi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

EUROHERC OSIGURANJE d.d.
Djelatnost: Autoosiguranje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

EURODRNIŠ
Djelatnost: Stanica za tehnički pregled vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

KLESARSKA RADNJA
Djelatnost: klesarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

MIKROSIVERIT ZA DOM d.o.o.
Djelatnost: eksploatacija kamena i proizvodnja kalcitnih punila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: www.mikrosiverit.hr

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr