Poslovna zona Gornji Čret Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Križevci
Veličina zone (m²) 450.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 173.373
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,1-0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5
Dopuštena visina gradnje (m) 8,5-11,5
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
2500-10000 * Ravno Gornji Cret Javno Nema tereta Prodaja, najam 8,00, početna cijena za ostvarivanje prava građenja je 0,033€/m2/mjesečno

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, za poduzetnike koji grade objekte u poslovnim zonama komunalni doprinos umanjuje se 50% za objekte 1001-5500 m3, za objekte 5501-10000m3 70%, za objekte 10001m3 i više 90%.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,0046-0,0368
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, umanjenje 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) U skladu s Uredbom o visini vodnog doprinosa i Pravilniku o obračunu i naplati vodnog doprinosa
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) U skladu s Uredbom o visini naknade za uređenje voda i Pravilniku o obračunu i naplati naknade za uređenje voda

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A4, 20,5 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 215 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 60 km

Postojeće tvrtke u zoni

TEHNOMONTAŽA d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja i montaža metzalnih konstrukcija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

WATROPUR d.o.o.
Djelatnost: posredovanje u trgovini strojevima i industrijskom opremom
Zemlja porijekla: Švicarska Konfederacija
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr