Poslovna zona Koprivnički Ivanec Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Koprivnički Ivanec
Veličina zone (m²) 2.419.100
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 207.166
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 10
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
21333 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
2645 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
9050 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
49481 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
2601 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
25873 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
468 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
32609 * Ravno Koprivnički Ivanec Javno Nema tereta Prodaja 7,96
8550 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,64-1,00
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,80-1,20
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,18-0,45
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec i to umanjuje: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,10
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A4, 30 km
Industrijski kolosijek: 4 km
Morska luka: Luka Rijeka, 258 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 99 km

Postojeće tvrtke u zoni

E-two energy proizvodnja
Djelatnost: Energetika
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik: E two energy
Web stranica tvrtke: http://www.etwoenergy.com/

Logistika Šurić
Djelatnost: Prijevoz trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: http://logistika-suric.hr

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr