" /> Poslovna zona Koprivnički Ivanec - Invest Croatia

Poslovna zona Koprivnički Ivanec Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Koprivnički Ivanec
Veličina zone (m²) 2.225.874
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 149.400
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje -za graĊevinske ćestice površine do 10.000 m² iznosi 0,5 -za graĊevinske ĉestice površine veće od 10.000m²- 50.000m² iznosi 0,6 -za graĊevinske ĉestice površine 50.000 m² i veće iznosi 0,7 -unutar ĉestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti - za graĊevinske ĉestice površine manje od 50.000 m² iznosi 1,0 - za graĊevinske ĉestice površine 50.000 m² i veće iznosi 1,2 -unutar ĉestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,4
Dopuštena visina gradnje (m) Naĉelno najviše 10m, a za gradnju na ĉesticama infrastrukturnih sustava 6m. Iznimno, graĊevine mogu imati i veću visinu, a to ovisi o tehnologiji i drugim parametrima.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5762 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
31363 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
9050 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
32577 * Ravno Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
23976 * Ravno Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
11751 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
26359 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
8550 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,48-1,20
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,48-1,20
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,48-1,20
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,18-0,45
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec i to umanjuje: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,10
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A4, 30 km
Industrijski kolosijek: 4 km
Morska luka: Luka Rijeka, 258 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 99 km

Postojeće tvrtke u zoni

E-two energy proizvodnja
Djelatnost: Energetika
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik: E two energy
Web stranica tvrtke: http://www.etwoenergy.com/

Logistika Šurić
Djelatnost: Prijevoz trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: http://logistika-suric.hr

UNIJABETON d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i trgovinsa betona i betonskih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: unijabeton.hr

AUTO-AKTIV d.o.o.
Djelatnost: Prodaja i servis rabljenih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

BIHOR d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, sprinkler sistema i ventilacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: bihor.hr