" /> Poslovna zona Lovas - Invest Croatia

Poslovna zona Lovas Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Lovas
Veličina zone (m²) 97.602
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 0
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,26
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,26
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,26
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, redovna cijena komunalnog doprinosa iznosi 20 kn/m3, ali je za objekte u Poslovnoj zoni Lovas snižena na 2,00 kn/m3 (0,26 €)
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, cijena komunalne naknade iznosi 1,00 kn/m2 (0,13 €)za proizvodne i uslužne djelatnosti te 0,20 kn/m2 (0,03 €)za skladišne kapacitete.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,89
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,11
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,17
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,13

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 180.117
BDP po stanovniku: 5.521 EUR
Stopa nezaposlenosti: 33%
Prosječna bruto plaća: 810 EUR
Prosječna neto plaća: 617 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A3, 38 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Luka Ploče, 454 km
Zračna luka: Zračna luka Klisa Osijek, 42 km

Postojeće tvrtke u zoni

REGIONALNI POSLOVNI CENTAR - OPĆINA LOVAS
Djelatnost: Potpora MPS
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Općina Lovas
Web stranica tvrtke: http://www.lovas.hr/

Agro Lovas d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, Lovas,A.Starčevića 2
Djelatnost: Gradnja gospodarskog objekta za aktivnost: Uzgojno-sabirni i skladišno-distributivni centar za voće i povrće
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: AGRO LOVAS d.o.o. za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, Lovas, Ante Starčevića 2, direktor: Željko Ravnjak Skaramuca
Web stranica tvrtke:

ČOLAK-PALIJAN d.o.o. za proizvodnju,Tovarnik,Sajmište 5
Djelatnost: Uzgoj žitarica (osim riže),mahunarki i uljanog sjemenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: ČOLAK-PALIJAN d.o.o.
Web stranica tvrtke:

Metalfer Steel d.o.o. Zagreb,Kranjčevićeva 20
Djelatnost: Za trgovinu i proizvodnju Gradnja gospodarskog objekta za aktivnost: Fotonaponska elektrana snage 1 MW
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Metalfer Steel d.o.o.
Web stranica tvrtke:

Agroprodukt Lovas d.o.o. za trgovinu i usluge, Opatovac,Lovaska 3
Djelatnost: Za trgovinu i usluge Gradnja gospodarskog objekta za aktivnost: Silos za žitarice kapaciteta 2.500 tona
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Agroprodukt Lovas d.o.o. za trgovinu i usluge, Opatovac, Lovaska 3, direktor: Tomislav Pole
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr