POSLOVNA ZONA ‘PRIMAT 2’ POLAČA Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Polača
Veličina zone (m²) 92.512
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 85.341
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
10013 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
10290 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
3982 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
47130 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
7937 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
5989 * Ravno Privatno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 8,00
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 8,00
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Ovisno o namjeni
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 50% prve dvije godine poslovanja, 25% iduće dvije godine
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Zadarska županija

Broj stanovnika: 170.398
BDP po stanovniku: 8.182 EUR
Stopa nezaposlenosti: 21%
Prosječna bruto plaća: 958 EUR
Prosječna neto plaća: 685 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta: A1, 6 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Zadar, 25 km
Zračna luka: Zadar, 20 km

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr