POSLOVNA ZONA ‘PRIMAT’ POLAČA Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Polača
Veličina zone (m²) 102.192
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 8.434
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
4397 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10
4037 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 10

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 8,00
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 8,00
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 50% prve dvije godine poslovanja i 25% sljedeće dvije godine poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 119.743
BDP po stanovniku: 6.720 EUR
Stopa nezaposlenosti: 29%
Prosječna bruto plaća: 833 EUR
Prosječna neto plaća: 600 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta: A1, 6 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Zadar, 25 km
Zračna luka: Zadar, 20 km

Postojeće tvrtke u zoni

PIK VINKOVCI d.o.o. Vinkovci
Djelatnost: skladište, prerada, distribucija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

ŠIMUN OIL d.o.o. Kakma
Djelatnost: benzinska postaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Prijevoznički obrt Golemi Vrana
Web stranica tvrtke:

MANZIN MONTAŽA d.o.o. Zagreb
Djelatnost: izrada PVC stolarije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

IZGRADNJA d.o.o. Domašinec
Djelatnost: građevina, skaldište
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr