POSLOVNA ZONA ‘VUKOVE STINE’ HRVACE Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Hrvace
Veličina zone (m²) 393.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 314.200
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,3
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,6
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
72580 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
9880 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
33580 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
12 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
27552 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
6907 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
614 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
9831 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
10141 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
12517 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
11740 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
1413 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
84 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
862 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
629 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
599 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
33 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
5400 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
1128 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
4439 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
268 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
42 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
6115 * Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja 2
59757 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
4134 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
33176 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
3883 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
5580 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
1173 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
562 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
402 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2
989 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 2

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,53
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,53
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,17-0,27
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67-2,22
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,08-0,40
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13-0,65
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,03

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 455.242
BDP po stanovniku: 8.072 EUR
Stopa nezaposlenosti: 26%
Prosječna bruto plaća: 961 EUR
Prosječna neto plaća: 679 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,7 km
Autocesta: A1, 23 km
Industrijski kolosijek: 42 km
Morska luka: Split, 42 km
Zračna luka: Split, 54 km

Postojeće tvrtke u zoni

BETON d.o.o. Hrvace
Djelatnost: proizvodna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

PUREX d.o.o. Hrvace
Djelatnost: proizvodna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

ARMANDA PROMET d.o.o.
Djelatnost: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

MEGRAM d.o.o. Hrvace
Djelatnost: graditeljstvo i proizvodnja kamenih agregata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr