Poslovno industrijska zona A Preuzmi PDF datoteku Dodaj u košaricu

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Đurđevac
Veličina zone (m²) 1.037.407
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 322.508
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3,0
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1000 28*40 Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja 1,59-33,15
1120 25*40 Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja 1,59-33,15

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,36
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,36
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,36
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, kod izgradnje građevina za poduzetničku djelatnost oslobođenja komunalnih doprinosa u iznosu 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,13-0,26
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za investitora koji investira u poslovnoj zoni oslobađa se plaćanja komunalne naknade kako slijedi: 100 % u 1. godini, 50 % u 2. godini, 25 % u 3. godini
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 3,48
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,62
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,79
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,13

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Agencija za investicije i konkurentnost ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Agencija za investicije i konkurentnost ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.

Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 115.582
BDP po stanovniku: 8.086 EUR
Stopa nezaposlenosti: 20%
Prosječna bruto plaća: 913 EUR
Prosječna neto plaća: 650 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 3 km
Autocesta: A4, 58 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 260 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 103 km

Postojeće tvrtke u zoni

Natura Milk d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja mlijeka i mliječnih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Betoven d.o.o., Pula
Web stranica tvrtke: www.betoven.hr

Haas d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Piljenje i blanjanje drva
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik: Haas Dom d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.haas-dom.hr

Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, mehanizacija i prijevoz, stanica za tehničke preglede
Djelatnost: Šumarstvo i sječa drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Hrvatske šume d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.hrsume.hr

Hrvatske šume d.o.o., Zagreb, R.J. transport Đ.
Djelatnost: Šumarstvo i sječa drva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Hrvatske šume d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.hrsume.hr

Bistra d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Izgradnja hidrograđevinskih objekata
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Radnik d.d. Križevci
Web stranica tvrtke: www.radnik.hr

Veterinarska stanica d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Veterinarska djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Veterinarska stanica d.o.o.
Web stranica tvrtke: http://veterina.com.hr

Trgo-auto d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Trgo auto d.o.o.
Web stranica tvrtke: http://trgo-auto.hr

PZ Molve
Djelatnost: Proizvodnja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: PZ Molve
Web stranica tvrtke:

Honko d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Honko d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.honko.hr

Segrad d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Izgradnja objekata niskogradnje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Prostor d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.segrad.hr

Komunalije d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Distribucija i trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Komunalije d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.komundju.hr

TOT-promet d.o.o. za servis i baždarenje vodomjera, plinomjera i trgovina
Djelatnost: Proizvodnja instrumenta i aparata za mjerenje i kontrolu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: TOT- promet d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.tvrtke.com/tot-promet-d-o-o

Klesarski obrt Ld, vl. Dragutin Ledinski Bjelovar
Djelatnost: Klesarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: vl. Dragutin Ledinski - ne radi
Web stranica tvrtke:

Stolarija M.S., vl. S. Miloš Đurđevac
Djelatnost: Postavljanje podnih i zidnih obloga
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: vl. Stjepan Miloš
Web stranica tvrtke:

INA-Industrija nafte d.d., Zagreb - Benzinska postaja
Djelatnost: Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: INA - Industrija nafte d.d.
Web stranica tvrtke: www.ina.hr

Lidl Hrvatska d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na malo
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik: Lidl d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.lidl.hr

Javna vatrogasna postrojba grada
Djelatnost: Djelatnost vatrogasne službe
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: JVP
Web stranica tvrtke: www.jvp-djurdjevac.hr

Čazmatrans - prijevoz d.o.o.
Djelatnost: Prijevoz putnika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Čazmatrans - prijevoz d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.cazmatrans.hr

A.B.M. d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Trgovina (poljoprivredna ljekarna)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: A.B.M. d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.abm.hr

Natura Agro d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje, sortiranje i distribucija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Osatina d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.osatina.hr

Jadransko osiguranje d.d.
Djelatnost: Zastupstvo u osiguranju
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Jadransko osiguranje d.d.
Web stranica tvrtke: www. jadransko.hr

Gumenjak, ugostiteljski obrt
Djelatnost: Ugostiteljstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Obrt
Web stranica tvrtke:

ABC interjeri vgp mont d.o.o.
Djelatnost: Trgovina, instalacije i servis
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: VGP mont d.o.o.
Web stranica tvrtke: http://abc- interijeri.hr

Sloga d.d. - skladište
Djelatnost: Skladištenje i distribucija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Sloga d.d.
Web stranica tvrtke: www.sloga.hr

HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o. Đurđevac
Djelatnost: Transport
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: HŽ - Hrvatske željeznice d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.hznet.hr

Autoškola AK Đurđevac
Djelatnost: Stručno osposobljanvanje kandidata za vozača
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Auto škola
Web stranica tvrtke:

Komunalne usluge Đurđevac
Djelatnost: Trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Komunalne usluge d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.komundju.hr

Komunalije plin Đurđevac
Djelatnost: Trgovina i distribucija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Komunalije plin d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.komunalije-plin.hr

Nata d.o.o., Đurđevac
Djelatnost: Uslužne djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Nata d.o.o.
Web stranica tvrtke:

Blažević trgovina i servis, Đurđevac
Djelatnost: Uslužne djelatnosti
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Servis
Web stranica tvrtke:

Svetoivančanka d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja cipela
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Svetoivančanka d.o.o.
Web stranica tvrtke: www.tps-grupa.com/svetoivancanka

Marko Rengel
Djelatnost: Elektroinstalacijski radovi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: vl. Marko Rengel
Web stranica tvrtke:

Proizvodno uslužna zadruga Bella Vita
Djelatnost: Ugostiteljstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik: Zadruga
Web stranica tvrtke:

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr