8 lipnja, 2023

AŽURIRANE SMJERNICE OECD-A O DRUŠTVENO-ODGOVORNOM POSLOVANJU

OECD je 8. lipnja 2023. objavio nove ažurirane Smjernice za multinacionalna poduzeća o društveno-odgovornom poslovanju (Smjernice).

Smjernice su preporuke koje vlade zajednički upućuju multinacionalnim poduzećima kako bi poboljšale poslovni doprinos održivom razvoju i adresirale negativne utjecaje poslovanja na ljude, planet i društvo. Smjernice su podržane jedinstvenim mehanizmom provedbe, nacionalnim kontaktnim točkama za društveno-odgovorno poslovanje (NKT), koje su uspostavile vlade kako bi unaprijedile učinkovitost Smjernica.

Od uvođenja 1976. godine, Smjernice su kontinuirano ažurirane kako bi ostale primjerene svrsi u svjetlu društvenih izazova i evoluirajućeg konteksta međunarodnog poslovanja. Najnovije izmjene i dopune adresiraju hitne društvene, ekološke i tehnološke prioritete s kojima se suočavaju društva i poduzeća, a s njima su se složile sve zemlje koje se pridržavaju Smjernica (51), uključujući članice OECD-a i nečlanice, koje zajedno predstavljaju dvije trećine globalne trgovine i ulaganja.

Ažurirane Smjernice dostupne su ovdje.

Ključne promjene uključuju:

• Preporuke poduzećima za usklađivanje s međunarodno dogovorenim ciljevima o klimatskim promjenama i bioraznolikosti

• Uvođenje uputa vezanih uz dubinsku analizu prilikom razvoja, financiranja, prodaje, licenciranja, trgovine i korištenja tehnologije, uključujući prikupljanje i korištenje podataka

• Preporuke o tome kako se od poduzeća očekuje da provedu dubinsku analizu učinaka i poslovnih odnosa povezanih s korištenjem njihovih proizvoda i usluga

• Bolja zaštita rizičnih osoba i skupina, uključujući one koje izražavaju zabrinutost u vezi s poslovanjem

• Ažurirane preporuke o objavljivanju informacija o odgovornom poslovanju

• Proširene preporuke dubinske analize na sve oblike korupcije

• Preporuke za poduzeća da osiguraju da su aktivnosti lobiranja u skladu sa Smjernicama

• Ojačane procedure da osiguraju vidljivost, učinkovitost i funkcionalnost nacionalnih kontaktnih točaka za društveno-odgovorno poslovanje

Republika Hrvatska je pristupila Smjernicama 2019. godine kada je i osnovala NKT. Više