Novosti

listopad 14, 2021

Poticanje inovacija i digitalizacije gospodarstva kroz NPOO i VFO

Kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) kroz komponentu Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo će se nastaviti ulagati u poticanje inovacija i digitalizaciju gospodarstva. Procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO u djelu koji se odnosi na inovacije i razvoj i primjenu novih (digitalnih) tehnologija iznosi 960.450.000 kn. Predviđena su ulaganja u sve faze razvoja inovacija, s tim da su ulaganja Ministarstva primarno usmjerena na projekte viših razina tehnološke spremnosti (TRL-a). Predviđene […]

rujan 20, 2021

S&P potvrdio rejting Hrvatske i podigao procjenu rasta domaćeg gospodarstva

Agencija Standard & Poor’s potvrdila je u petak rejting Hrvatske ‘BBB-/A-3’, uz stabilne izglede, istaknuvši da je oporavak gospodarstva zahvaljujući turizmu stvorio uvjete za smanjenje javnog duga u ovoj godini s rekordne razine u pandemijskoj 2020. Rejting Hrvatske i dalje podupire umjerena neto vanjska zaduženost i štedljiva proračunska politika vlade u prethodnom razdoblju, ističe agencija.

srpanj 9, 2021

Europska komisija dala je pozitivnu ocjenu hrvatskom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti

Dana 8. srpnja 2021. godine Europska komisija dala je pozitivnu ocjenu hrvatskom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. To je važan korak prema distribuciji 6,3 milijardi eura bespovratnih sredstava u okviru Instrumenta za oporavak i otpornost (RRF), koje će podržati ključne investicijske i reformske mjere opisane u hrvatskom Nacionalnom planu oporavka i otpornosti. RRF je u samom središtu NextGenerationEU instrumenta koji će osigurati 800 milijardi eura za potporu investicijama i reformama […]

lipanj 18, 2021

Na sjednici Vlade prihvaćen je prijedlog nove karte regionalnih potpora

Vlada RH donijela je u petak na 63. sjednici Vlade zaključak kojim se prihvaća prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022. do 2027. godine s podjelom Hrvatske na četiri NUTS 2 regije i uputila ga Europskoj komisiji na odobravanje. Dana 19. travnja 2021. objavljene su nove Smjernice za regionalne državne potpore te je slijedom toga izrađen Prijedlog karte regionalnih potpora za razdoblje od 2022.-2027. godine koji se upućuje na odobravanje […]

lipanj 17, 2021

JAVNO SAVJETOVANJE O OECD-OVIM SMJERNICAMA ZA MULTINACIONALNA PODUZEĆA

Republika Hrvatska pristupila je OECD-ovim Smjernicama za multinacionalna poduzeća (OECD-ove Smjernice) 2019. godine. OECD-ove Smjernice predstavljaju skup preporuka za odgovorno poslovanje (DOP) koje pokrivaju sva područja poslovne odgovornosti. Preporuke Smjernica navedene su u 11 poglavlja i pokrivaju teme kao što su ljudska prava, radnička prava, okoliš, primanje mita, interese potrošača, kao i pristup informacijama, znanost i tehnologija, konkurencija i oporezivanje. Posljednje revidiranje OECD-ovih Smjernica bilo je prije deset godina. Iz […]

lipanj 2, 2021

Usvojena Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu

Hrvatski je sabor 2. lipnja usvojio Strategiju niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu. Temeljni ciljevi Niskougljične strategije uključuju postizanje održivog razvoja temeljenog na ekonomiji s niskom razinom ugljika i učinkovitom korištenju resursa. Put kojim nas vodi niskougljična strategija dovest će do postizanja gospodarskog rasta uz manju potrošnju energije i s više korištenja obnovljivih izvora energije. Mjere će provoditi svi sektori gospodarstva, počevši od energetike, prometa, […]

svibanj 24, 2021

Prema kreditnoj agenciji Fitch kreditni rejting Hrvatske i dalje je u investicijskoj zoni uz stabilne izglede

Agencija Fitch potvrdila je u petak investicijski kreditni rejting Hrvatske ‘BBB-‘ i stabilne izglede, istaknuvši velike kratkoročne rizike povezane s pandemijom, ali i bolje srednjoročne izglede za gospodarski rast zahvaljujući financijskoj potpori EU-a. Rejting Hrvatske odražava snažne strukturne karakteristike, uključujući bolje pokazatelje razvoja ljudskih potencijala i upravljanja u usporedbi sa zemljama sa sličnim rejtingom i većim BDP-om po stanovniku. Stabilna prognoza iskazuje velike kratkoročne rizike povezane s pandemijom, ali i […]

travanj 21, 2021

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju”, Referentna oznaka: KK.11.1.1.01. Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa. Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP […]

travanj 19, 2021

USVOJENE REVIDIRANE SMJERNICE O REGIONALNIM DRŽAVNIM POTPORAMA

Europska komisija usvojila je revidirane smjernice EU-a o regionalnim državnim potporama (“Smjernice za regionalne potpore”), kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodijeliti državnu potporu poduzetnicima za potporu gospodarskom razvoju područja u nepovoljnom položaju u EU, uz istovremeno osiguravanje ravnopravnih uvjeta između država članica. Revidirane smjernice stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine. Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji je […]

ožujak 15, 2021

POLISH-CROATIAN ECONOMIC COOPERATION DAYS

Pridružite nam se na on-line događanju Polish-Croatian Economic Cooperation Days koje će se održati 17. i 18. ožujka 2021. godine. Na događanju će se predstaviti investicijske mogućnosti koje Hrvatska i Poljska nude svojim investitorima, kao i institucionalna podrška na koju mogu računati hrvatski i poljski izvoznici. Na predmetno događanje se možete prijaviti putem elektroničke pošte organizatoru.