Krapinsko – zagorska županija Preuzmi kao PDF

Krapinsko-zagorska županija smještena je na sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske i pripada prostoru središnje Hrvatske. Županija na sjeveru graniči s Republikom Slovenijom i Varaždinskom županijom, na zapadu također s Republikom Slovenijom, na istoku sa Zagrebačkom i Varaždinskom županijom, a na jugu s Gradom Zagrebom i Zagrebačkom županijom.

Iako je površinom jedna od najmanjih županija u Hrvatskoj, demografski se ističe kao jedna od najgušće naseljenih županija. U administrativnom smislu Županija je podijeljena na 7 gradova i 25 općina sa županijskim sjedištem u Gradu Krapini. Krapinsko-zagorska županija prema prvim rezultatima popisa stanovništva 2021. godine ima 120.942 stanovnika.

Krapinsko-zagorska županija ima izuzetno povoljan prometno-geografski položaj unutar Republike Hrvatske budući da je smještena u blizini glavnog grada Hrvatske – Zagreba i regionalnog centra Varaždina. Takav položaj omogućuje velikom dijelu stanovništva da dnevno migrira, odnosno obavlja funkcije rada i obrazovanja u navedena dva grada. Veliko prometno značenje Županiji daje međunarodna trasa autoceste A2 Zagreb-Macelj, koja prolazi duž prostora cijele županije te je dio europske ceste E59 koja povezuje Hrvatsku sa zemljama Srednje Europe, što omogućuje gospodarstvenicima lakše poslovanje i doprinosi rastu čitavog županijskog gospodarstva. Gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije pretežno je izvozno orijentirano te ostvaruje pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene, uz kontinuirano povećanje izvoza. Čak trećina ukupnih prihoda ostvaruje se na stranim tržištima, a temelj gospodarstva čini prerađivačka industrija. Unutar prerađivačke industrije najvažnije su metaloprerađivačka industrija te proizvodnja nemetalnih mineralnih proizvoda.

U 2021. godini u Krapinsko-zagorskoj županiji poslovalo je 2.585 poduzetnika, koji su ukupno zapošljavali 23.464 djelatnika. U razdoblju od 2017. do 2021. godine broj poduzetnika se kontinuirano povećava, a u odnosu na 2020. godinu povećan je za 5,2 %, jednako kao i broj zaposlenih koji je povećan za 2,6 %. Ukupni prihodi poduzetnika Krapinsko-zagorske županije iznosili su 2,1 mlrd. EUR što je povećanje od 19,6 % u odnosu na 2020. godinu, a ukupni rashodi su također rasli za 19,0 % u odnosu na 2020. godinu te su iznosili 1,9 mlrd. EUR.  Produktivnost rada povećala se za 16,7 % u odnosu na 2020. godinu. Nadalje, ostvaren je prihod od prodaje u inozemstvu u iznosu od  677 milijuna EUR što ukazuje na rast od 30,8 % u odnosu na 2020. godinu. Istovremeno, uvoz se povećao za 14,7 % te je iznosio 385 milijuna EUR. Važnost i uspjeh izvoza naglašava i činjenica da tvrtke Krapinsko-zagorske županije ostvaruju 32,1 % ukupnih prihoda na stranim tržištima. Ostvaren je pozitivan saldo vanjskotrgovinske razmjene u iznosu od 292 milijuna EUR te bilježi povećanje od čak 60,7%. Najznačajnija izvozna tržišta robne razmjene u 2021. godini prema podacima FINA-e bila su Slovenija (18,67 %), Njemačka (15,73 %) i Italija (13,21 %).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku o visini prosječnih neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. godine na razini županija, Krapinsko-zagorska županija nalazi se na petom mjestu s prosječnom neto plaćom u iznosu 952 EUR.

Potporna infrastruktura namijenjena poduzetnicima je u posljednjem razdoblju ojačana te potporu poduzetnicima pruža Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije čije su aktivnosti vezane su uz operativno provođenje mjera za razvoj i poticanje poduzetništva te on predstavlja središte stručne i edukativne pomoći poduzetnicima. U ožujku 2017. godine svečano je otvoren Energetski centar Bračak, prvi takav centar u Republici Hrvatskoj. U sklopu Energetskog centra Bračak djeluje Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), koja je ključan dionik na regionalnoj razini koji pruža podršku pri korištenju financijskih mehanizma za provedbu energetskih projekata, te tako posljedično izravno doprinosi održivom gospodarskom razvoju. Prema podacima Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture na prostoru Županije nalazi se ukupno 17 poduzetničkih zona. Najveća gospodarska zona je Gospodarska zona Grada Zaboka površine od 170 ha, s ukupno 107 korisnika od čega njih 90 aktivno posluje u zoni te zapošljava 1.809 zaposlenika.

Veliku važnost u gospodarstvu Krapinsko-zagorske županije ima turizam, čiji se razvoj temelji na valorizaciji najznačajnijeg prirodnog resursa – termalnih izvora, materijalne i nematerijalne kulturne baštine te atraktivne prirodne osnove. Slogan „Zagorje – Bajka na dlanu“, kojom se Krapinsko-zagorska županija pozicionira kao destinacija za opuštajući odmor po mjeri posjetitelja, doprinio je značajnom povećanju prepoznatljivosti destinacije i pozitivnoj percepciji javnosti. Termalni se izvori primarno valoriziraju u vidu zdravstvenog turizma, spa i wellness-turizma i sportsko-rekreacijskog, odnosno kupališnog turizma. Master-planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije su kao ključni proizvodi prepoznati također obiteljski odmor, poslovni turizam i događanja (MICE) te aktivni, sportski i avanturistički turizam, ali i tri sekundarna proizvod – kulturni turizam, vjerski turizam i agroturizam. Prema indeksu turističke razvijenosti, najrazvijenije JLS u Županiji su Općina Tuhelj (28,59), Općina Stubičke Toplice (23,54), Općina Krapinsko Toplice (22,63) i Grad Donja Stubica (20,90). Poljoprivreda je tradicionalna djelatnost u Krapinsko-zagorskoj županiji koja je duboko ukorijenjena u identitet prostora.

Krapinsko-zagorska županija kroz niz različitih poticajnih mjera nastoji potpomagati zagorske poljoprivrednike, podići razinu kvalitete poljoprivrednih prehrambenih i šumskih proizvoda te osigurati konkurentnost na tržištu. Krajem 2021. godine je prema podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na prostoru Županije bilo registrirano ukupno 9.039 poljoprivrednih gospodarstava, od čega su najbrojniji bili OPG-ovi i SOPG-ovi. Perspektiva daljnjeg razvoja poljoprivrede prepoznaje se u tradicionalnim sektorima voćarstva i vinogradarstva, te također u sektorima peradarstva i pčelarstva u kojima Krapinsko-zagorska županija s proizvodima koji nose zaštićenu oznaku izvornosti može ostvariti značajne tržišne potencijale. Do sada su vidljivi rezultati na poticanju proizvodnje i promociji zaštićenih autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji nose zaštitu na europskom nivou kao što su: „Zagorski puran“, „Zagorski mlinci“, „Zagorski štrukli/Zagorski štruklji“ i „Zagorski bagremov med“. Krapinsko-zagorska županija posjeduje značajni potencijal u vidu pogodnih prirodnih uvjeta s relativno blagom klimom za bavljenje stočarstvom i mogućnosti koje pruža ekološka poljoprivreda proizvodnja. Vrlo važan segment budućeg razvoja Županije bit će digitalna transformacija koja se odnosi na proces uvođenja digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja društveno-ekonomskim razvojem Krapinsko-zagorske županije.

[Izvor: Zagorska razvojna agencija, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.155.805.000
Broj stanovnika 120.702
Muškarci 58.777
Žene 61.925
Starosti 0-14 16.595
Starosti 15+ 104.107
BDP po stanovniku EUR 9.469,00
Površina km² 1.229
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2021.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 38
Širokopojasni priključci broj i gustoća 19.877 / 51%
Broj izdanih građevinskih dozvola 372
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2022.), Građevinske dozvole (2023.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 367
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2023.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 123,20
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 39,90
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 32,00
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 28,20
Smještaj 19,20
Ostalo 124,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2023.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Švicarska 156,50
Austrija 84,20
Belgija 34,80
Mađarska 19,60
Italija 19,40
Ostalo 52,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2023.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 86.188
Postrojenja i oprema s montažom 58.980
Transportna imovina 10.414
Biološka imovina 591
Intelektualna imovina 2.546
Ukupno 163.526
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
Vetropack Straža d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.vetropack.hr
OMCO CROATIA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.omcomould.com
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.zagorski-vodovod.hr
M.I. HRŠAK d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.mi-hrsak.hr
TERME TUHELJ d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.terme-tuhelj.hr
MDK GRAĐEVINAR d.o.o. GRAĐEVINARSTVO http://www.mdk.hr
GOTRA LOGISTIKA d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.gotra-logistika.com
SATO d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.sato.hr
GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI d.o.o. RUDARSTVO I VAĐENJE
PROSTORIA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.prostoria.eu
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2023. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.912
Osnovne škole, početak školske godine 9.132
Srednje škole, početak školske godine 4.285
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.923
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i administracija 4 547
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 4 538
Zdravstvo, socijalna skrb 2 538
Elektrotehnika i računarstvo 3 508
Turizam i ugostiteljstvo 4 407
Grafička tehnologija i audio - vizualno oblikovanje 1 262
Graditeljstvo i geodezija 1 223
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 3 138
Promet i logistika 2 130
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 80
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 30
Tekstil i koža 1 1
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2023./2024. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučilište Hrvatsko zagorje u Krapini 20
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 88 101 1.260
Rudarstvo i vađenje 9 165 1.480
Prerađivačka industrija 647 10.320 1.465
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 28 355 1.779
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 27 762 1.376
Građevinarstvo 790 1.961 1.274
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 746 3.998 1.294
Prijevoz i skladištenje 194 1.307 1.414
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 236 863 1.159
Informacije i komunikacije 154 187 2.205
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 359 1.940
Poslovanje nekretninama 75 141 1.868
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 358 731 1.639
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 102 212 1.191
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 74 1.511 1.812
Obrazovanje 111 3.275 1.561
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 130 3.627 1.636
Umjetnost, zabava i rekreacija 510 192 1.365
Ostale uslužne djelatnosti 1.176 204 1.251
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 4,70%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2023. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 23
Rudarstvo i vađenje 3
Prerađivačka industrija 543
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 24
Građevinarstvo 188
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 189
Prijevoz i skladištenje 43
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 126
Informacije i komunikacije 20
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 33
Poslovanje nekretninama 12
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 42
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 54
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 89
Obrazovanje 81
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 142
Umjetnost, zabava i rekreacija 13
Ostale uslužne djelatnosti 75
Neraspoređeno 276
Ukupno 1.978
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA secretary@zara.hr https://www.zara.hr/
Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. info@poduzetnickicentar-kzz.hr https://poduzetnickicentar-kzz.hr/