Radne dozvole i vize

Dozvole za boravak i rad

Napomena: za izdavanje dozvola za boravak i rad i potvrda o prijavi rada nadležno je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske.

Zakonom o strancima (NN 133/20, 114/22, 151/22) propisano je da državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Ovim Zakonom su predviđene i iznimke od navedenog pravila, te je tako državljanima trećih zemalja omogućen rad u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ukoliko isti u Republici Hrvatskoj imaju primjerice odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, privremeni boravak zbog humanitarnih razloga, autonomni boravak, dugotrajno boravište, stalni boravak itd.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i s kojim je zasnovao radni odnos.