HAMAG-BICRO

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je referentna institucija za svakog poduzetnika koji ima potrebu za izvorima financiranja u bilo kojoj razvojnoj fazi poslovanja – od ideje, istraživanja i razvoja pa sve do komercijalizacije i plasmana na tržište. HAMAG-BICRO nudi cijelu lepezu usluga za potrebe poduzetnika kroz programe financiranja putem bespovratnih potpora, jamstava i zajmova uz povoljne kamatne stope, kao i programe poticanja istraživanja, razvoja i inovacija.

Financijski instrumenti

Bespovratne potpore

Podrška razvoju poslovanja

Više