Inovacijski fond

Inovacijski fond EU jedan je od najvećih svjetskih programa financiranja za demonstraciju inovativne tehnologije koja pridonosi smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Inovacijski fond je stvoren u svrhu pomoći poduzećima da ulažu u čistu energiju i industriju kako bi potaknuli gospodarski rast, stvorili lokalna radna mjesta za budućnost i ojačali tehnološko vodstvo Europe na globalnoj razini i podržati prijelaz na klimatsku neutralnost.

Financiran je prihodima od dražbi emisijskih jedinica iz EU ETS-a, s trenutno procijenjenim prihodom od približno 38 milijardi eura do 2030. godine. Više informacija o Inovacijom fondu možete naći na stranicama Europske komisije.

Inovacijski fond provodi Europska izvršna agencija za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA), a za perspektivne projekate koji nisu dovoljno spremni u trenutku prijave Europska investicijska banka daje tehničku podršku za razvoj projekta u svrhu ostvarivanja prava za financiranje sredstvima Inovacijskog fonda.

Inovacijski fond usmjeren je na sljedeća područja:
-Inovativne tehnologije i procesi s niskim udjelom ugljika u energetski intenzivnim industrijama
-Hvatanje i korištenje ugljičnog dioksida
-Izgradnja i rad sustava za hvatanje i skladištenje ugljičnog dioksida
-Inovativna proizvodnja obnovljive energije
-Pohrana energije

Proces prijave projekta na financiranje

Tijekom trajanja Inovacijskog Fonda objavljivati će se redoviti godišnji pozivi za dostavu prijedloga projekata:
Poziv za male projekte (definirani kao projekti s ukupnim kapitalnim izdacima ispod 7,5 milijuna EUR) koji će se objavljivati u prvoj polovici svake godine
Poziv za velike projekte (definirani kao projekti s ukupnim kapitalnim izdacima iznad 7,5 milijuna EUR) koji će se objavljivati u drugoj polovici svake godine

Predlagatelji projekata prijavljuju se izravno putem EU Portala Financiranje i natječaji podnošenjem prijedloga u vrijeme kada je otvoren poziv za projekte.

Za informacije o trenutno otvorenim pozivima Inovacijskog fonda provjerite putem poveznice

Ako imate pitanja o Inovacijskom fondu EU, možete poslati upit na: inovacijski-fond(at)mingor.hr

Više