Kalkulator poticaja

Tip investicije

Troškovi ulaganja

Standardna osnovica - materijalna ulaganja

,00
,00

B. Nematerijalna ulaganja

,00

C. Trošak otvaranja novih radnih mjesta

,00
,00

Upute: unijeti planirani broj novih radnih mjesta te prosječnu bruto plaću po zaposlenom ili mjesečnu bruto plaću svih zaposlenih u 24 mjeseca. Npr. ukoliko unesete prosječnu bruto plaću po zaposlenom Kalkulator će izračunati ukupni iznos mjesečnih bruto plaća svih novozaposlenih u 24 mjeseca.


Opravdani trošak investicije


Županija

Veličina poduzeća

Izaberite Kategorija poduzetnika Broj zaposlenih Aktiva ili Godišnji prihod
Veliko ≥ 250 > 43 mil. € > 50 mil. €
Srednje < 250 ≤ 43 mil. € ≤ 50 mil. €
Malo < 50 ≤ 10 mil. € ≤ 10 mil. €
Mikro < 10 ≤ 2 mil. € ≤ 2 mil. €

* Uključuju se i poduzetnici koji su klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti sukladno klasifikaciji tvrtki sukladno Općem poreznom zakonu i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora.

Godišnji prihod

,00

Specifikacija usavršavanja radnika

,00
,00

Kalkulator za izračun poticaja temelji se na Zakonu o poticanju ulaganja. Iako je poduzeto sve kako bi se osigurala točnost i pouzdanost ovog kalkulatora, on se može koristiti samo u informativne svrhe. Ovaj kalkulator ne predstavlja niti jedan oblik garancije, odgovornosti, ugovorne ili druge obveze Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja prema trećima.

Za detalje nužno je pogledati Zakon o poticanju ulaganja.