15 lipnja, 2023

Izrada prijedloga Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Na sjednici održanoj 15. lipnja 2023. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja radit će na izradi prijedloga Nacionalnog plana kao srednjoročnog akta strateškog planiranja za područje investicija kako bi se strukturirale javne politike i pripadajuće investicije za promicanje i olakšavanje izravnih stranih ulaganja u Republici Hrvatskoj, uspostavili mehanizmi koordinacije za regionalno i nacionalno poticanje i olakšavanje ulaganja, te utvrdile dodatne mogućnosti za povećanje učinkovitosti izravnih stranih ulaganja na otvaranje novih radnih mjesta i ravnomjerniji regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj.

Navedeni akt strateškog planiranja osigurat će usklađenost i koordinaciju provedba politika u različitim tijelima javne uprave i institucijama koje se bave promicanjem i olakšavanjem stranih ulaganja, a kako bi se maksimizirali učinci ulaganja na produktivnost i stvaranje radnih mjesta u hrvatskom gospodarstvu i doprinijelo ravnomjernijem regionalnom razvoju.

Izrada Nacionalnog plana predviđena je u okviru reformi obuhvaćenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) pod komponentom C1.1.1. R3 Unaprjeđenje strateškog okvira za promociju privatnih ulaganja.

U skladu s odredbama članka 21.a, stavka 3., Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22), prvi akcijski plan za provedbu nacionalnog plana donosi se zajedno s nacionalnim planom.

>>> Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2030. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje od 2024. do 2026. godine