lipanj 7, 2023

Javni poziv za sufinanciranje projekata – LIFE 2021. – 2027.

02.06.2023. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50% učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja a završava:

  • kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, udruge, fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Javni poziv i svu dokumentaciju moguće je pronaći na poveznici:

https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/osigurano-nacionalno-sufinanciranje-projekata-standardnih-djelovanja-za-life-natjecaj-za-2023-godinu/