Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Hrvatski državni arhiv
Adresa
Matični broj
OIB
Osoba ovlaštena za zastupanje
Datum objave 26.11.2012.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta
Projekt
Naziv projekta Hrvatski državni arhiv | Zagreb | JPP namjera provedbe
Naziv projekta Hrvatski državni arhiv
Svrha i cilj projekta

SVRHA PROJEKTA:

Izgradnja spremišnih i radnih objekata Hrvatskog državnog arhiva. Budući objekt u Kerestincu, omogućiti će dugoročno nesmetano odvijanje poslovnih funkcija Hrvatskog državnog arhiva, a to su:

  • Spremišta – smještaj i zaštita arhivskog i filmskog gradiva.
  • Prijam i obrada gradiva i javni dio – prijam korisnika, održavanje predavanja i izložbi i sl.

Građevina bi, uz postojeću zgradu na Marulićevu trgu 21, trebala osigurati uvjete za dugoročno obavljanje navedenih djelatnosti arhiva. Spremišta trebaju omogućiti pohranu oko 35.000 dužnih metara klasičnog arhivskog gradiva koje će biti preuzeto u sljedećih tridesetak godina ili premješteno iz postojećih neprimjerenih spremišta. Organizacijom građevine na parceli osigurava se mogućnost buduće nadogradnje spremišnog prostora bez ometanja radnog procesa i ugrožavanja režima pohrane i zaštite gradiva u postojećim spremištima.

Prostor u Kerestincu pruža mogućnost povoljnijeg i kvalitetnijeg uređenja razmjerno velikoga spremišnog prostora i prostora za radni proces vezan uz preuzimanje i obradu gradiva. Prostor i namjena građevine omogućuju etapno uređenje ili gradnju zgrada prema aktualnim potrebama u nekoliko sljedećih desetaka godina.

CILJ PROJEKTA:

  • oslobodit će se 6.550 m2 poslovnog i oko 1.300 m2 pripadajućeg pomoćnog prostora kod državnih tijela i javnih institucija
  • osigurat će se uvjeti za preuzimanje daljnjih 15.000 dužnih metara gradiva do 2025. godine
  • čuvanjem u optimalnim uvjetima produljit će se očekivani životni vijek gradiva za 2-3 puta,
  • smanjit će se dugoročni troškovi održavanja uvjetima u spremištima po jedinici gradiva za 50%.
Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Prostor u Kerestincu koji je dodijeljen za potrebe Hrvatskog državnog arhiva omogućuje ne samo da se odgovori na samo na trenutno akutni nedostatak spremišnog prostora i radnog prostora odreñenih namjena, nego i da se dugoročno planira i ostvari razvoj kvalitetnih prostornih preduvjeta za osnovnu djelatnost arhiva.

Uz postojeći objekt na Marulićevu trgu 21, prostor u Kerestincu omogućuje da se rješavanju prostornih potreba arhiva na dulji rok pristupi i na drugi način, osim gradnjom jednog objekta u kojem bi bile objedinjene sve funkcije i svo gradivo arhiva. Lokacije i sami objekti na Marulićevu trgu i u Kerestincu mogu se smatrati komplementarnima u odnosu na primjerenost za pojedine arhivske funkcije.

Zgrada Hrvatskog državnog arhiva u Kerestincu pruža mogućnost za povoljnije i kvalitetnije ureñenje razmjerno velikoga spremišnog prostora i prostora za radni proces vezan uz preuzimanje i obradu gradiva. Prostor i objekti omogućuju etapno uređenje ili gradnju objekata prema novim potrebama u narednih nekoliko desetaka godina.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javne nabave
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 18.315.747 EUR
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 27 godina