Odobreni

Koprivnica – škole

Projekt
Predlagatelj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Status projekta

Agencija za JPP je dana 16. veljače 2015.g. dala odobrenje na projekt javno-privatnog partnerstva “Grad Koprivnica – škole”, koji je dostavio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju dviju osnovnih škola i Umjetničke škole “Fortunat Pintarić”.