Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Općina Medulin
Adresa Centar 223
Matični broj 2554585
OIB 70537271639
Osoba ovlaštena za zastupanje Ivan Kirac, bacc. oec. - načelnik Općine
Datum objave 08.04.2016.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Ivan Kirac, načelnik; Gianni Bužleta, savjetnik načelnika; Suzana Racan Stern, pročelnica UO za EU projekte, opću upravu i gospodarstvo
Projekt
Naziv projekta Active Park | Medulin | JPP namjera provedbe
Naziv projekta Općina Medulin
Svrha i cilj projekta

Svrha projekta je kroz ulaganja u sportsku infrastrukturu i sadržaje doprinijeti zadovoljenju javnih potreba u sportu lokalnog stanovništva i stvoriti pretpostavke za održiv društveno-gospodarski razvoj i pozicioniranje Općine Medulin kao poznate međunarodne destinacije sportskog turizma.
Ciljevi projekta:
1.Pozicionirati Općinu Medulin kao poznatu međunarodnu destinaciju za održavanje sportskih priprema, priredbi i natjecanja;
2.Uključiti u sport što veći broj lokalnog stanovništva;
3. Podići kvalitetu sportskih priprema i natjecanja za potrebe stanovništva
Republike Hrvatske, uključujući osobe s invaliditetom;
4. Izgraditi privlačnu sportsku infrastrukturu za pripreme i natjecanja za potrebe sportaša iz ostalih zemalja, te kroz sportski turizam produžiti turističku sezonu na cijelu godinu;
5. Potaknuti otvaranje novih radnih mjesta;
6. Omogućiti razvoj malog i srednjeg poduzetništva;
7.Ostvariti veće prihode lokalne uprave i države iz kojih će se financirati ostale potrebe zajednice.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Projekt Medulin Active Park odnosi se na izgradnju sportskih objekata – igrališta, atletske staze, dvorana i bazena s pratećim ugostiteljskim sadržajima. Projekt u naravi predstavlja sportski kompleks raznih sportskih i zabavnih sadržaja s pripadajućom infrastrukturom.
Projekt je zamišljen kao jedan od centara razvoja amaterskog sporta na lokalnoj, regionalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.
Projekt čini zahvat koji bi obuhvatio ulaganje u slijedeću sportsku infrastrukturu i sadržaje:
A – REKREACIJSKI CENTAR koji obuhvaća:
– olimpijski bazen (25 x 50 m) s gledalištem;
– mali bazen (17 x 8 m);
– svlačionice bazena (kapacitet cca 400 korisnika dnevno);
– trodijelna dvorana (34 x 54 m, h=9 m) s gledalištem;
– svlačionice dvorane (za 250 korisnika);
– višenamjenska i fitness dvorana (14 x 18 m i 14 x 15 m, h=5 m);
– wellness;
– zalogajnica (60 sjedećih mjesta);
– disko klub (300 korisnika);
– caffe bar (30 sjedećih mjesta);
– recepcija, ulazni hall, garderoba zaposlenih, sanitarije, pristup gledalištima;
– prostori uprave;
B – CENTRALNI STADION koji obuhvaća:
– nogometni teren 105 x 70 m s tribinama (3000 mjesta);
– svlačionice za treninge (14);
– svlačionice za natjecanja (2);
– svlačionice za suce (1);
– prostori za delegate, prvu pomoć, doping kontrolu;
– prostor za komunikacije i urede;
– prostori za press/intervju;
– konferencijska dvorana;
– prostor za zagrijavanje;
– kuglana;
– teretana za nogometaše;
– atletski tunel;
– svlačionice za atletičare (4);
– teretana za atletičare ;
– VIP zona s konferencijskom dvoranom;
– restoran s terasom (80 mjesta);
– prostori NK Medulin (uprava, svlačionica, klupska prostorija);
– spremišta, sanitarije;
C – TENIS CENTAR koji obuhvaća:
– teniski tereni (8);
– uredi, prostor za sastanke, sanitarije, spremište;
– caffe bar;
– igralište za odbojku na pijesku;
D1 – ATLETSKI STADION koji obuhvaća:
– borilište s 8 staza;
– tribina s 880 mjesta;
– nogometni teren (95 x 58 m);
– guračka staza za bob;
D2 – NOGOMETNI TERENI koji obuhvaća:
– 2 nogometna terena (95 x 58 m);
E – INFRASTRUKTURA koja obuhvaća:
– ceste;
– parkiralište za 440 automobila i 8 autobusa;
Postojeće stanje planiranog zahvata čine 4 nogometna terena (F).

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Natjecateljski dijalog
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 21.550.068 EUR
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 25 godina