Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Javna rasvjeta – Grad Kraljevica | JPP registar ugovora
Registracijski broj 016/2018
Javni partner Grad Kraljevica
Privatni partner Petrol javna rasvjeta d.o.o., Zagreb, Hrvatska, OIB:56999301625
Datum potpisivanja 27.04.2018.
Datum primjene 27.04.2018.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 16 godina
Model JPP-a Ugovorni model JPP-a
Svrha ugovora

Svrha ovog ugovora je primjena novih tehnologija u javnoj rasvjeti, u cilju smanjenja troškova energije Javnog partnera za isporuku javne usluge rasvjetljavanje javnih površina.

Predmet ugovora

Predmet ugovora je izrada sve potrebne Projektne dokumentacije, uklanjanje i zbrinjavanje postojećih svjetiljki javne rasvjete na području zahvata, premještanje postojećih svjetiljki javne rasvjete u području zahvata, dobava, dopema i ugradnja novih svjetiljki javne rasvjete, obnova temelja stupova, onova i/ili montaža i označavanje stupova, obnova postojećih OMM i/ili izdvajanje OMM iz postojećih TS, građevinski radovi, isporuka traženih standarda u smislu održavanja stupova i temelja stupova javne rasvjete, isporuka potpune raspoloživosti dijela građevine privatnog partnera za sve vrijeme trajanja ugovora, ispitivanja i izrada ispitnih izvješća, financiranje svih troškova izvođenja radova, sve ostale aktivnosti, obveze i zahtjevi navedeni u ugovoru i prilozima ugovoru.

Područje primjene

Grad Kraljevica

Glavne djelatnosti

Ugovor se odnosi na projektiranje, građenje, rekonstrukciju, financiranje, upravljanje, održavanje i pružanje javne usluge.

DPN

Petrol javna rasjveta d.o.o., Zagreb, Hrvatska, OIB:56999301625

Obveze javnog partnera Grad Kraljevica Omogućiti privatnom partneru pristup prometnim i drugim površinama u području zahvata; staviti privatnom partneru na raspolaganje svu moguću tehničku pomoć te cjelokupnu dokumentaciju u cilju izvršenja Radova sukladno odredbama ovog ugovora; utvrditi standarde raspoloživosti i mehanizam plaćanja; plaćati privatnom partneru mjesečnu naknadu za raspoloživost.
Naknada koju plaća javni partner Grad Kraljevica 90.638,68 EUR godišnje 1. srpnja 2021. godine potpisan je Dodatak Ugovoru kojim je prošireno područje zahvata projekta te je godišnja naknada povišena s 76.563,94 EUR neto, uvećano za iznos PDV-a od 19.140,98 EUR na 90.638,68 EUR neto, uvećano za iznos PDV-a od 22.659,67 EUR.
Naveden je godišnji iznos naknade, koji se plaća u mjesečnim obrocima sukladno stupnju raspoloživosti javne usluge.
Obveze privatnog partnera

Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija, financiranje, upravljanje i održavanje sustavnom javne rasvjete.

Lokacije građevina Grad Kraljevica
Kapitalni troškovi JPP projekta 552.126,88 EUR