Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Grad Buzet
Adresa II istarske brigade 11, 52420 Buzet
Matični broj 02545853
OIB 77489969256
Osoba ovlaštena za zastupanje Siniša Žulić, gradonačelnik
Datum objave 12.02.2019.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Vanja Fabijančić, savjetnik za razvojne projekte
Projekt
Naziv projekta Palača Bigatto | Buzet | JPP namjera provedbe
Naziv projekta Grad Buzet
Svrha i cilj projekta

Cilj projekta Palača “Bigatto” je revitalizirati 4 zapuštena objekta u starogradskoj jezgri Grada Buzeta i osigurati dodatan sadržaj te povećati atraktivnost same palače Bigatto i Zavičajnog muzeja koji je u njoj smješten. Osim toga, cilj je osigurati dodatne smještajne kapacitete u starogradskoj jezgri i povećati broj turista koji posjećuju grad Buzet.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Projekt Palača “Bigatto” sastoji se od 5 građevina od kojih je najznačajnija palača Bigatto. Palača Bigatto je sjedište Zavičajnog muzeja Grada Buzeta i nalazi se u starogradskoj jezgri uz sam rub bedema. U sklopu projekta muzej će i dalje služiti za javnu namjenu te se projektom neće zadirati u njegov sadržaj. Ukupna površina zgrade je nešto više od 700 m2. Ostale 4 zgrade koje bi bile u sastavu difuznog hotela trenutno su u lošem, neke i derutnom stanju dok je jedna zgrada nedavno obnovljena te zahtjeva manje zahvate radi uspostave smještajnih jedinica. ciljano stanje građevina u projektu je kompletan obnova radi namjene građevina u smještajne jedinice. Palača Bigatto bi tako osim sjedišta Zavičajnog muzeja služila i kao recepcija hotela uz kafić ili manji restoran koji bi se smjestio u prizemlju palače. Difuzni hotel bio bi smješten u stargoradskoj jezgri i imao bi 10 smještajnih jedinica za prihvat gostiju.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Javni poziv
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 1.990.842 EUR
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 30 godina