Ugovoreni

Registar ugovora o javno-privatnom partnerstvu

Javna rasvjeta – Općina Kostrena | JPP registar ugovora
Registracijski broj 0015/2017
Javni partner Općina Kostrena
Privatni partner IMC Kostrena, Rijeka, OIB 64402891121
Datum potpisivanja 14.12.2016.
Datum primjene 14.12.2016.
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 12 godina
Model JPP-a Ugovorni model JPP-a
Svrha ugovora

Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija, financiranje, upravljanje i održavanje sustava javne rasvjete Općine Kostrena.

Predmet ugovora

(i) Izrada sve potrebne projektne dokumentacije, (ii) uklanjanje i zbrinjavanje postojećih svjetiljki javne rasvjete na području zahvata, (iii) radovi vezani za dobava, doprema i ugradnja novih svjetiljki javne rasvjete na području zahvata; (iv) radovi vezani na rekonstrukciji i/ili obnovi i/ili građenju temelja stupova javne rasvjete; (v) radovi na rekonstrukciji i/ili obnovi, i/ili montaži stupova na području zahvata; (vi) radovi na rekonstrukciji postojećih izdvojenih OMM i/ili izdvajanje OMM iz postojećih TS 10/0,4 kV na području zahvata – Opremanje OMM sukladno propisima koji definiraju uvjete i načine priključenja na elektroenergetsku mrežu. (vi) radovi na rekonstrukciji i/ili obnovi i/ili montaži stupova na području zahvata; (vii) građevinski radovi na području zahvata, sve u skladu s odredbama DZN-a; (viii) usluga isporuke traženih standardau smislu održavanja stupova i temelja stupova javne rasvjete na području zahvata; (ix) usluga potpune raspoloživosti dijela građevine privatnog partneraza sve vrijeme trajanja ugovora; (x) usluge ispitivanja i izrade ispitnih izvješća; (xi) financiranje svih troškova koji se odnose na izvođenje radova i održavanje Građevina u stanju potpune raspoloživosti.

Područje primjene

Općina Kostrena

Glavne djelatnosti

Ugovor se odnosi na projektiranje, građenje, rekonstrukciju, financiranje, upravljanje, održavanje i pružanje javne usluge.

DPN

IMC Kostrena, Rijeka, Hrvatska, OIB:64402891121

Obveze javnog partnera Općina Kostrena Omogućiti privatnom partneru pristup prometnim i drugim površinama u području zahvata; staviti privatnom partneru na raspolaganje svu moguću tehničku pomoć te cjelokupnu dokumentaciju u cilju izvršenja Radova sukladno odredbama ovog ugovora; utvrditi standarde raspoloživosti i mehanizam plaćanja; plaćati privatnom partneru mjesečnu naknadu za raspoloživost.
Naknada koju plaća javni partner Općina Kostrena 55.055,08 EUR godišnje Plaća godišnju naknadu u ukupnom iznosu od 44.044,06 EUR neto, uvećano za iznos PDV-a od 11.010,95 EUR.
Naveden je godišnji iznos naknade, koji se plaća u mjesečnim obrocima sukladno stupnju raspoloživosti javne usluge.
Obveze privatnog partnera

Projektiranje, izgradnja, rekonstrukcija, financiranje, upravljanje i održavanje sustavnom javne rasvjete.

Lokacije građevina Općina Kostrena
Kapitalni troškovi JPP projekta Kapitalni troškovi JPP projekta iznose 243.131,33 EUR