Namjera provedbe

Obrazac informacije o namjeri provedbe projekta javno-privatnog partnerstva

Javno tijelo
Naziv Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Adresa Marije Terezije 13, Lipik
Matični broj 050031946
OIB 88202838360
Osoba ovlaštena za zastupanje Darko Kelemen, ravnatelj
Datum objave 23.03.2016.
Osoba zadužene za pripremu i provedbu projekta Anita Tudović. voditelj projekta JPP-a od strane Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Projekt
Naziv projekta Specijalna bolnica | Lipik | JPP namjera provedbe
Naziv projekta Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Svrha i cilj projekta

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Lipik je u posjedu građevinskog objekta “Hotel fontana” koji se nalazi unutar jedinstvene cjeline Specialne bolnice Lipik i koji je potrebno obnoviti, podići razinu i kvalitetu smještajnih kapaciteta i usluga u cilju osiguranja pretpostavki za jaču orijentaciju prema emitivnim tržištima zdravstvenog turizma (prevencija i medicinska rehabilitacija) i domaćim i inozemnim turistima kojima su motivi putovanja odmor i rekreacija (wellness, lovni turizam) te uživanje u prirodnim ljepotama (park prirode) i lokalnoj eno-gastro ponudi, kao i poboljšanje kvalitete ponude hotelskih kapaciteta u turističkoj regiji kontinentalne Hrvatske koja višestruko zaostaje za ponudom u regiji jadranske Hrvatske i grada Zagreba.

Kratak opis zahvata u odnosu na postojeće i ciljano stanje javne građevine

Hotel Fontana, kao smještajni objekt u sklopu Specijalne bolnice Lipik, povezan je toplom vezom s drugim objektima u kojima Specijalna bolnica Lipik pruža usluge medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege, a koji se sastoji od prizemlja i 2 kata, 59 soba, ambulante za pregled pacijenata, kapele i pratećih sadržaja. Projekt obnove uključuje kompletno preuređenje postojećih soba i dogradnju novih 28 soba čime će se podići razina smještajnih kapaciteta na 87 soba uz restoran sa 200 sjedećih mjesta i dopunske sadržaje koji se odnose na bazen, trim kabinet, wellness, fitness. Za sve dopunske i rekonstruirane postojeće sadržaje, predviđena je i kompletna nova tehnička infrastrutkura. Rekonstrukcijom i dogradnjom javne građevine predviđa se korištenje obnovljivih izvora energije visokog stupnja korisnosti u cjelogodišnjem pogonu s ciljem smanjenja eksploatacijskih troškova primarne energije što će uz obnovu građevinskim materijalima, toplinskim zaštitama i primjenom štednih i termoenergetskih uređaja, rezultirati statusom niskoenergetske zgrade s energetskim certifikatom klase B.

Prijedlog postupka odabira privatnog partnera Ograničeni postupak javne nabave
Procijenjena kapitalna vrijednost projekta 7.339.571 EUR
Očekivano razdoblje trajanja ugovora 17 godina