Odobreni

Trg pravde – Zagreb

Projekt
Predlagatelj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Status projekta

Agencija za JPP je dana 26. srpnja 2013.g. dala odobrenje na prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i izgradnju Trga pravde. Osnovna svrha ovog projekta je jednostavnost, funkcionalna povezanost te veća učinkovitost pravosudnog sustava.