Odobreni

Varaždinska županija – škole

Projekt
Predlagatelj Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Status projekta

Agencija za JPP je dana 1.listopada 2014.g. dala odobrenje na prijedlog projekta javno-privatnog partnerstva za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju građevina za potrebe osnovnog školstva u Varaždinskoj županiji. Svrha projekta je stvaranje preduvjeta za održavanje jednosmjenske nastave i poboljšanje uvjeta nastave.