Projekti JPP-a

Naziv projekta Procijenjena kapitalna vrijednost u HRK (PDV nije uključen)
Podzemna javna garaža u Bjelovaru Namjera provedbe 20.000.000
Dom za starije i nemoćne osobe Senj Namjera provedbe 37.520.000
Palača “Bigatto” Namjera provedbe 15.000.000
Obnova i dogradnja građevina javne rasvjete Grada Pazina Namjera provedbe 19.575.000
Medulin Active Park Namjera provedbe 162.368.991
Obnova, proširenje i podizanje kvalitete usluge Hotela Fontana u sklopu Specijalne bolnice Lipik na razinu 4* Namjera provedbe 55.300.000
Rekonstrukcija građevina javne rasvjete Grada Vrgorca Namjera provedbe 6.000.000
Zračna luka Zagreb Ugovoreni 1.420.800.000
Sportska dvorana Varaždin Ugovoreni 177.174.280
Dogradnja škole u VŽ – III iskaz. – grupa 1 Ugovoreni 27.628.610
Dogradnja škole u VŽ – II iskaz. – grupa 5 Ugovoreni 39.685.001
Dogradnja škole u VŽ – II iskaz. – grupa 4 Ugovoreni 13.939.404
Dogradnja škole u VŽ – II iskaz. – grupa 3 Ugovoreni 16.065.311
Dogradnja škole u VŽ – II iskaz. – grupa 1 i 2 Ugovoreni 31.932.259
Dogradnja škole u VŽ – I iskaz. – grupa 3 i 4 Ugovoreni 40.560.479
Dogradnja škole u VŽ – I iskaz. – grupa 2 Ugovoreni 18.427.258
Dogradnja škole u VŽ – I iskaz. – grupa 1 Ugovoreni 49.677.685
Rekonstrukcija zgrade Varaždinske Županije Ugovoreni 8.976.983
Autobusni kolodvor Osijek Ugovoreni 120.000.000
Gimnazija Koprivnica Ugovoreni 69.566.786
Arena Split Ugovoreni 504.000.000
Trg pravde – Zagreb Odobreni 1.350.000.000
Varaždinska županija – škole Odobreni 107.037.904
Neuropsihijatrijska bolnica “dr. Ivan Barbot” Popovača Odobreni 125.500.000
Rekonstrukcija građevina javne rasvjete na području Grada Novog Vinodolskog Ugovoreni 4.194.298
Projekt rekonstrukcije javne rasvjete Općine Kostrena Ugovoreni 1.831.873
Koprivnica – škole Odobreni 100.000.000
Bjelovarsko-bilogorska županija – škole Namjera provedbe 116.000.000
Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu Namjera provedbe 126.000.000
Hrvatski državni arhiv Namjera provedbe 138.000.000
Grad Dubrovnik – škole Namjera provedbe 102.000.000
Obnova građevina javne rasvjete Grada Kraljevice Ugovoreni 4.160.000
KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA Namjera provedbe 2.572.144.000
Suma 7.601.066.122