Kalkulator poticaja

Tip investicije

Troškovi ulaganja

Standardna osnovica - materijalna ulaganja

,00
,00

B. Nematerijalna ulaganja

,00

C. Trošak otvaranja novih radnih mjesta

,00
,00

Instructions: Please insert Planned number of new workplaces and Average gross salary per employee or Sum of gross salaries of all newly employed workers for period of 24 months. The calculator will calculate total sum of gross salaries of all newly employed workers for period of 24 months or average gross salary per employee.


Opravdani trošak investicije


Županija

Veličina poduzeća

Izaberite Kategorija poduzetnika Broj zaposlenih Aktiva ili Godišnji prihod
Veliko ≥ 250 > 43 mil. € > 50 mil. €
Srednje < 250 ≤ 43 mil. € ≤ 50 mil. €
Malo < 50 ≤ 10 mil. € ≤ 10 mil. €
Mikro < 10 ≤ 2 mil. € ≤ 2 mil. €

* Uključuju se i poduzetnici koji su klasificirani kao partnerski subjekti te povezani subjekti sukladno klasifikaciji tvrtki sukladno Općem poreznom zakonu i Odluci o objavljivanju općih pravila o skupnim izuzećima u području državnih potpora.

Godišnji prihod

,00

Specifikacija usavršavanja radnika

,00
,00

Kalkulator za izračun poticaja temelji se na Zakonu o poticanju ulaganja. Iako je poduzeto sve kako bi se osigurala točnost i pouzdanost ovog kalkulatora, on se može koristiti samo u informativne svrhe. Ovaj kalkulator ne predstavlja niti jedan oblik garancije, odgovornosti, ugovorne ili druge obveze Ministarstva gospodarstva prema trećima.

Za detalje nužno je pogledati Zakon o poticanju ulaganja.

U Gradu Zagrebu veliki poduzetnici mogu dobiti poticajne mjere samo za početno ulaganje u korist nove ekonomske djelatnosti, odnosno za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice ili diversifikacijom djelatnosti poslovne jedinice, pod uvjetom da nova djelatnost nije ista ili slična djelatnosti koja se prethodno obavljala u poslovnoj jedinici.