Korisne informacije za izvoznike

U nastavku Vam donosimo pregled poveznica i publikacija koje mogu biti korisne prilikom pripreme za izlazak na strano tržište, odnosno pronalaska partnera i tržišta te tijekom samog procesa izvoza.

SVJETSKA TRGOVINSKA ORGANIZACIJA

Svjetska trgovinska organizacija (WTO) je međunarodna organizacija koja predstavlja institucionalni i pravni okvir multilateralnog trgovinskog sustava u područjima carina i trgovine robama, uslugama i intelektualnom vlasništvu.
Na službenom webu možete pronaći niz korisnih i zanimljivih informacija, dokumenata, analiza i statistike na temu trgovinske suradnje.

EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA (EEN)

EEN je glavni instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. EEN pomaže malim i srednjim poduzećima u ostvarivanju maksimuma od poslovnih prilika na jedinstvenom Europskom tržištu.
Sastoji se od blizu 600 organizacija iz preko 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu putem svojih 3.000 stručnjaka. Europsku poduzetničku mrežu čine gospodarske komore, tehnološki centri, sveučilišta, istraživački instituti i razvojne agencije, međusobno povezane moćnim bazama podataka, putem kojih s drugim članovima mreže dijele svoje znanje te informacije o tehnologijama i poslovnim partnerima.

CENTAR UNUTARNJEG TRŽIŠTA EU

U okviru Ministarstva gospodarstva, od pristupanja EU, djeluju različite EU kontaktne točke i alati, koji omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu.
Centar objedinjava postojeće EU kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU za ostvarenje svojih EU prava i mogućnosti.

HRVATSKI IZVOZNICI

Strukovna udruženje, čija je misija promocija i zastupanje interesa hrvatskog izvoza, odnosno izvoznika.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Digitalna komora

Institucija koja promiči i štiti interesa poduzetnika u RH i inozemstvu te provodi niz aktivnosti s ciljem potpore domaćim izvoznicima.

COVID 19 I INTERNACIONALIZACIJA

S obzirom na okolnosti koje su zadesile cijeli svijet zbog pandemije Covid-19, velike promjene događaju se i u trgovinskim odnosima, odnosno pravilima trgovanja i suradnje među zemljama. U nastavku su aktualne informacije na temu poslovanja pod posebnim okolnostima uzrokovanima pandemijom COVID-19 te utjecaja pandemije na robnu razmjenu RH sa inozemstvom.

Nacionalne mjere

Svjetska trgovina

Društveno-ekonomski pokazatelji

PUBLIKACIJE

U nastavku Vam donosimo niz korisnih publikacija na temu izvoza, odnosno poslovanja na međunarodnom tržištu.

Vodič za izvoznike

Ukratko o EU – Jedinstveno tržište

Međunarodna mreža usluga za inovacije i razvoj poslovanja

Analiza izvoznih mogućnosti