Logistika

Hrvatska je zračnim linijama, cestama, željeznicom i morskim pravcima izvrsno povezana s cijelom Europom te predstavlja most u povezivanju zapadne i srednje Europe s Crnim morem te istočne Europe i Baltika s Mediteranom.

Kroz Hrvatsku prolaze tri paneuropska koridora (Vb, Vc, X), a morska luka Rijeka jedna je od najvažnijih luka za povezivanje Dalekog istoka i Srednje Europe s najkraćim tranzitnim vremenom prijevoza. Hrvatska je s europskim zemljama povezana i riječnim prometnim pravcima, a posebice preko riječne luke Vukovar koja je i dio paneuropskog koridora VII.

Korisnici transportnih resursa mogu računati i na podršku najsuvremenije komunikacijske i mobilne infrastrukture s pripadajućim programskim rješenjima u svim dijelovima Republike Hrvatske.

Izvrstan geostrateški položaj, izgrađena i moderna infrastruktura te dobra povezanost s europskim zemljama otvaraju brojne prilike za razvoj i realizaciju investicijskih projekata u sektoru logistike, posebice u području izgradnje logističko-distributivnih centara. Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji doprinijelo je povećanju atraktivnosti hrvatskih logističkih resursa za sve koji žele poslovati u EU. Hrvatska je 49. od 160 zemalja prema indeksu Logistics Performance Svjetske banke.

Pouzdanost, sigurnost, dostupnost potrebnih ljudskih i materijalnih resursa predstavljaju priliku za razvoj i realizaciju investicijskih projekata u sektoru logistike. Logistički sektor zapošljava više od 76.000 osoba u više od 13.000 poduzeća. Prosječna bruto plaća je 1.504 €.

  • 13.447 poduzeća u sektoru prijevoza i skladištenja (DZS, 2022. – privremeni podaci)
  • 76.605 zaposlenih (DZS, 2022. – privremeni podaci)
  • 1.504 € prosječna mjesečna bruto plaća (DZS, 2023.)

LOKACIJE ZA INVESTIRANJE