Poticaji za istraživanje i razvoj

POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

Potpore za istraživačko-razvojne projekte su uređene Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN 64/18) na snazi od 26. srpnja 2018. godine.

Davatelj potpore: Ministarstvo gospodarstva

Provedbeno tijelo: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG BICRO

Korisnici potpore: pravne i fizičke osobe, obveznici poreza na dobit i poreza na dohodak

Vrsta potpore: porezna olakšica za istraživačko -razvojne projekte i studije izvedivosti (umanjenje porezne osnovice)

Istraživačko -razvojni projekt obuhvaća jednu ili više kategorija istraživanja: temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj ili studiju izvedivosti.

Maksimalni intenziteti potpore na koji korisnik može ostvariti pravo, po bilo kojoj osnovi na temelju ovoga Zakona, uključujući druge pravne osnove, može biti do:
a) 100% iznosa prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
b) 50% iznosa prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja*,
c) 25% iznosa prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj*,
d) 50% prihvatljivih troškova za studije izvedivosti**.
*Intenziteti potpore za industrijska istraživanja i eksperimentalni razvoj mogu se u pojedinim slučajevima uvećati do maksimalnog intenziteta potpore od 80% prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje i za eksperimentalni razvoj.
**Intenziteti potpora za studije izvedivosti mogu se uvećati za 10-postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20-postotnih bodova za male poduzetnike

Ukupni iznos potpore za istraživanje i razvoj koje korisnik po projektu može ostvariti na temelju ovoga Zakona je sljedeći:
a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos do 300.000,00 EUR po poduzetniku po projektu,
b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos do 200.000,00 EUR po poduzetniku po projektu,
c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos do 100.000,00 EUR po poduzetniku po projektu,
d) za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti: iznos u protuvrijednosti do 50.000,00 EUR po studiji.

Najviši ukupni zbirni iznos potpore za istraživačko-razvojni projekt koji pojedini poduzetnik može ostvariti na temelju ovoga Zakona i drugih pravnih osnova je sljedeći:
a) za pretežno temeljno istraživanje: iznos do 40 milijuna EUR po poduzetniku po projektu,
b) za pretežno industrijsko istraživanje: iznos do 20 milijuna EUR po poduzetniku po projektu,
c) za pretežno eksperimentalni razvoj: iznos do 15 milijuna EUR po poduzetniku po projektu.
d) za studije izvedivosti u pripremi istraživačkih djelatnosti: iznos do 7,5 milijuna EUR po studiji.

Korisnik ostvaruje potporu dodatnim umanjenjem porezne osnovice (UPO) za prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata odnosno za studije izvedivosti, sukladno propisima o porezu na dobit odnosno porezu na dohodak, u sljedećim ukupnim postocima:
a) 200% prihvatljivih troškova projekta za temeljna istraživanja,
b) 150% prihvatljivih troškova projekta za industrijska istraživanja,
c) 125% prihvatljivih troškova projekta za eksperimentalni razvoj,
d) 150% prihvatljivih troškova za studiju izvedivosti.

Prijava: Poduzetnici moraju podnijeti prijavu za dodjelu državne potpore prije početka aktivnosti na projektu Ministarstvu gospodarstva, kao davatelju potpore, neposredno ili poštom.

Razdoblje realizacije projekta: do tri godine od početka projekta.

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN, 64/18)

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (NN, 9/19)

Obrasci za prijavu