Nacionalna kontaktna točka za društveno-odgovorno poslovanje

HRVATSKA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 158. sjednici koja se održala 23. svibnja 2019. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Nacionalna kontaktna točka za društveno odgovorno poslovanje (NKT) je zadužena za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama i postupku primjene Smjernica, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, za izradu početne procjene zaslužuje li postavljeno pitanje daljnje ispitivanje, za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju tih pitanja.

Nacionalna kontaktna točka sastoji se od dva tijela: Tajništva i Vanjskog tijela.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke je zaduženo za koordinaciju svih aktivnosti Nacionalne kontaktne točke, pružanje administrativne podrške radu Vanjskog tijela, izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za investicije OECD-a te sudjelovanje na godišnjim sastancima OECD-ove radne skupine za odgovorno poslovanje.
Tajništvo Nacionalne kontaktne točke čine jedan službenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan službenik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz:
– Ministarstva vanjskih i europskih poslova
– Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja
– Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
– Hrvatske gospodarske komore
– Hrvatske udruge poslodavaca
– Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
– Samostalnih sindikata Hrvatske
– Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja
– Nevladine udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava
– Nevladine udruge koja se bavi zaštitom okoliša
Vanjsko tijelo je zaduženo za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA (SPECIFIC INSTANCES)

Jedna od zadaća NKT je da pridonosi rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, i to na nepristran, predvidljiv i pravičan način, u skladu s načelima i standardima iz Smjernica.

NKT će osigurati forum za raspravu i pomagati poslovnoj zajednici, radničkim organizacijama, drugim nevladinim organizacijama i relevantnim zainteresiranim strankama u rješavanju postavljenih pitanja na učinkovit i pravovremen način i u skladu s mjerodavnim pravom.

Pravila postupanja u posebnim slučajevima (napomena: Pravila Postupanja u posebnim slučajevima su u postupku izmjena i dopuna, a kako bi se prilagodila usvojenim izmjenama Smjernica)

KONTAKT TAJNIŠTVA NKT:

OECD — Nacionalna kontaktna točka
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N.Š. Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova: +385 1 4597 786; nkt-oecd(at)mvep.hr
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: +385 1 6109 765; oecd-nkt(at)mingor.hr

oecd_letak