Nacionalna kontaktna točka za odgovorno poslovno ponašanje

HRVATSKA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA ODGOVORNO POSLOVNO PONAŠANJE

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 158. sjednici koja se održala 23. svibnja 2019. godine donijela Odluku o osnivanju Nacionalne kontaktne točke kao trajnog mehanizma za promicanje i primjenu Smjernica za odgovorno poslovanje Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

Nacionalna kontaktna točka za odgovorno poslovno ponašanje (NKT) je zadužena za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama i postupku primjene Smjernica, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, za izradu početne procjene zaslužuje li postavljeno pitanje daljnje ispitivanje, za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju tih pitanja.

Nacionalna kontaktna točka sastoji se od dva tijela: Tajništva i Vanjskog tijela.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke je zaduženo za koordinaciju svih aktivnosti Nacionalne kontaktne točke, pružanje administrativne podrške radu Vanjskog tijela, izradu godišnjeg izvješća o poduzetim aktivnostima Nacionalne kontaktne točke Odboru za investicije OECD-a te sudjelovanje na godišnjim sastancima OECD-ove radne skupine za odgovorno poslovanje.
Tajništvo Nacionalne kontaktne točke čine jedan službenik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan službenik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz:

 • Ministarstva vanjskih i europskih poslova,
 • Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,
 • Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike,
 • Hrvatske gospodarske komore,
 • Hrvatske udruge poslodavaca,
 • Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj,
 • Samostalnih sindikata Hrvatske,
 • Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja,
 • Nevladine udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava,
 • Nevladine udruge koja se bavi zaštitom okoliša.

Vanjsko tijelo je zaduženo za pružanje pomoći strankama u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima kao i za druge aktivnosti promicanja i primjene Smjernica koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA (SPECIFIC INSTANCES)

Jedna od zadaća NKT je da pridonosi rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, i to na nepristran, predvidljiv i pravičan način, u skladu s načelima i standardima iz Smjernica.

NKT će osigurati forum za raspravu i pomagati poslovnoj zajednici, radničkim organizacijama, drugim nevladinim organizacijama i relevantnim zainteresiranim strankama u rješavanju postavljenih pitanja na učinkovit i pravovremen način i u skladu s mjerodavnim pravom.

Pravila postupanja u posebnim slučajevima (napomena: Pravila Postupanja u posebnim slučajevima su u postupku izmjena i dopuna, a kako bi se prilagodila usvojenim izmjenama Smjernica)

IZVJEŠTAJI O RADU:
 • Izvješće Vladi RH_2019_2020
 • Izvješće Vladi RH za 2021
 • Izvješće Vladi RH za 2022.
 • KONTAKT TAJNIŠTVA NKT:

  OECD — Nacionalna kontaktna točka
  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
  Trg N.Š. Zrinskog 7-8
  10 000 Zagreb

  Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:
  Tel: +385 1 4597 786
  E-mail: nkt-oecd@mvep.hr

  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja:
  Tel: +385 1 6109 765
  E-mail: oecd-nkt@mingor.hr

  oecd_letak