Nacionalna kontaktna točka za odgovorno poslovno ponašanje

HRVATSKA NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA ZA ODGOVORNO POSLOVNO PONAŠANJE

Vlada Republike Hrvatske je osnovala je Nacionalnu kontaktnu točku za odgovorno poslovno ponašanje 2019. godine.

Nacionalna kontaktna točka za odgovorno poslovno ponašanje (NKT) je zadužena za promicanje i pružanje informacija o Smjernicama i postupku primjene Smjernica, za doprinos rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, za izradu početne procjene zaslužuje li postavljeno pitanje daljnje ispitivanje, za ponudu dobrih usluga, uključujući i pristup postupcima mirenja ili posredovanja kako bi se pomoglo strankama u rješavanju tih pitanja.

Nacionalna kontaktna točka sastoji se od dva tijela: Tajništva i Vanjskog tijela.

Tajništvo Nacionalne kontaktne točke zaduženo je za koordinaciju aktivnosti Nacionalne kontaktne točke, pružanje administrativne podrške radu Vanjskog tijela, izradu godišnjih izvješća o poduzetim aktivnostima Vladi Republike Hrvatske i nadležnim tijelima OECD-a, promicanje i jačanje svijesti o Smjernicama, njihovim provedbenim postupcima i o samoj Nacionalnoj kontaktnoj točki, odgovaranje na upite o Smjernicama i OECD-ovim smjernicama za dubinsku analizu, suradnju s nadležnim javnim tijelima, predstavnicima poslovne zajednice, radničkih organizacija, nevladinih organizacija i drugih zainteresiranih strana koje mogu doprinijeti učinkovitoj primjeni Smjernica, suradnju s Nacionalnim kontaktnim točkama drugih država, po potrebi sudjelovanje u radu nacionalnih tijela s nadležnostima u području politika odgovornog poslovnog ponašanja te radu nadležnih tijela OECD-a i drugih međunarodnih organizacija.
Tajništvo Nacionalne kontaktne točke čine jedan djelatnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova i jedan djelatnik Ministarstva gospodarstva.

Vanjsko tijelo čini po jedan predstavnik iz:

 • Ministarstva vanjskih i europskih poslova
 • Ministarstva gospodarstva/Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije
 • Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije
 • Ministarstva financija
 • Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
 • Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
 • Hrvatske gospodarske komore
 • Hrvatske udruge poslodavaca
 • Nezavisnih hrvatskih sindikata
 • Saveza samostalnih sindikata Hrvatske
 • Matice hrvatskih sindikata
 • Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj
 • Hrvatske udruge za medijaciju
 • Nevladine udruge koja se bavi zaštitom okoliša
 • Nevladine udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava
 • Nevladine udruge koja se bavi zaštitom potrošača.

Vanjsko tijelo zaduženo je za aktivnosti promicanja Smjernica i njihove primjene, razmatranje pitanja i davanje smjernica od značaja za jačanje učinkovitosti Nacionalne kontaktne točke, rješavanje konkretnih slučajeva pokrenutih pred Nacionalnom kontaktnom točkom radi povrede primjene Smjernica te za druge aktivnosti koje obavlja u koordinaciji s Tajništvom.

POSTUPANJE U POSEBNIM SLUČAJEVIMA (SPECIFIC INSTANCES)

Jedna od zadaća NKT je da pridonosi rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu Smjernica u posebnim slučajevima, i to na nepristran, predvidljiv i pravičan način, u skladu s načelima i standardima iz Smjernica.

NKT će osigurati forum za raspravu i pomagati poslovnoj zajednici, radničkim organizacijama, drugim nevladinim organizacijama i relevantnim zainteresiranim strankama u rješavanju postavljenih pitanja na učinkovit i pravovremen način i u skladu s mjerodavnim pravom.

NKT Pravila postupanja u posebnim slučajevima

IZVJEŠTAJI O RADU:
KONTAKT TAJNIŠTVA NKT:

OECD — Nacionalna kontaktna točka
Trg N.Š. Zrinskog 7-8
10 000 Zagreb

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova:
Tel: +385 1 4597 786
E-mail: nkt-oecd@mvep.hr

Ministarstvo gospodarstva:
Tel: +385 1 6109 765
E-mail: oecd-nkt@mingo.hr

RBCroatia.gov.hr