2 siječnja, 2023

Nova Uredba o poticanju ulaganja

1. siječnja 2023. godine stupila je na snagu nova Uredba o poticanju ulaganja (NN, 156/22).

Uredba uređuje poticanje ulaganja i potpore za ulaganje u Republici Hrvatskoj na temelju Zakona o poticanju ulaganja (NN, 63/22), a na način da propisuje oblik i obvezni sadržaj Prijave za korištenje potpore za ulaganje s pripadajućim obrascima; postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora, uključujući kriterije i način izračuna potpora; obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i korištenju potpora; dokumentaciju koju je potrebno dostaviti za odobrenje korištenja potpora, odnosno ostvarivanje prava na isplatu odobrenih potpora; te druga pitanja s tim u vezi.

Uredba

Uredba-obrasci