Županije

Karta županija pruža pregled osnovnih statistički podataka za svaku županiju (makroekonomski pokazatelji, izravna ulaganja, robna razmjena, dostupna radna snaga i sl.). Klikom na županiju dobit ćete informacije za tu županiju.

TEST