Kontakti

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Bojan Batinić, ravnatelj Uprave za internacionalizaciju +385 1 6109 868 bojan.batinic(at)mingo.hr
Nada Gregl, tajnica Uprave +385 1 6106 444 internacionalizacija(at)mingo.hr

Sektor za investicije

Ana Čulo, načelnica Sektora +385 1 6109 765 ana.culo(at)mingo.hr

Služba za operativnu podršku

Davor Pitting, voditelj Službe +385 1 6109 977 davor.pitting(at)mingo.hr
Sanja Sić Zagorščak, viši savjetnik – specijalist +385 1 6109 766 sanja.siczagorscak(at)mingo.hr
Lana Vukovarac, voditeljica Odjela za post-investicijsku podršku +385 1 6106 119 lana.vukovarac(at)mingo.hr

Služba za investicijsku politiku

Divna Plenča Biloš, voditeljica Službe +385 1 6106 238 divna.plencabilos(at)mingo.hr
Marko Šilić, voditelj Odjela za provjeru izravnih stranih ulaganja +385 1 6106 696 marko.silic@mingo.hr

Služba za promociju investicija

Marko Erdeljac, voditelj Službe +385 1 6109 673 marko.erdeljac(at)mingo.hr

Služba za javno-privatno partnerstvo

+385 1 6109 765 ana.culo(at)mingo.hr

Sektor za potpore i poduzetničku infrastrukturu

Sani Ljubunčić, načelnik Sektora +385 1 6106 826 sani.ljubuncic(at)mingo.hr

Služba za poticanje investicija

Ljiljana Zajc, voditeljica Službe +385 1 6109 751 ljiljana.zajc(at)mingo.hr
Željka Sarađen, voditeljica Odjela za sustav potpora investitorima +385 1 6109 129 zeljka.saraden(at)mingo.hr
Martina Vlašić, voditeljica Odjela za nadzor sustava potpora investitorima +385 1 6106 216 martina.vlasic(at)mingo.hr

Služba za poduzetničku infrastrukturu

Božena Gajica Uzelac, voditeljica Službe  +385 1 6106 932 bozena.gajicauzelac(at)mingo.hr
Branka Bedek Vitanović, voditeljica Odjela za poduzetničke potporne institucije  +385 1 6106 736 branka.bedekvitanovic(at)mingo.hr

Sektor za konkurentnost

Jurica Mateša, načelnik Sektora +385 1 6106 944 jurica.matesa(at)mingo.hr

Služba za strateške investicijske projekte

Jasmina Raić, voditeljica Službe +385 1 6109 875 jasmina.raic(at)mingo.hr

Služba za izvoz

+385 1 6106 944 export(at)mingo.hr

Sektor za inovacije

Diana Krčmar, načelnica Sektora +385 1 6106 809 diana.krcmar(at)mingo.hr

Služba za potpore inovacijama

Bruno Radojica, voditelj Službe +385 1 6106 350 bruno.radojica(at)mingo.hr