Oslobođenje od plaćanja doprinosa

KORIŠTENJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA DOPRINOSA NA OSNOVICU ZA MLADU OSOBU

Sukladno Zakonu o doprinosima (Narodne novine, 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, dalje: Zakon) poslodavac koji s mladom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme kroz razdoblje do pet godina dužan je obračunavati samo doprinose iz osnovice i to:

  1. doprinos za mirovinsko osiguranje – po stopi od 20%, odnosno po stopi od 15% za osiguranika mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje,
  2. doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja) – po stopi od 5%,

odnosno u navedenom razdoblju do 5 godina neće postojati obveza obračunavanja i plaćanja doprinosa na osnovicu i to:

  1. doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 16,5%.

Mladom osobom smatra se fizička osoba koju poslodavac po osnovi ugovora o radu sklopljenim na neodređeno vrijeme prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja ima manje od 30 godina života, a do dana sklapanja ugovora o radu nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.

Potrebno je:

  1. da se ugovor o radu sklapa s osobom do 30 godina života,
  2. da ugovor o radu mora biti sklopljen na neodređeno vrijeme, i
  3. da mlada osoba do 30 godina života nije imala prethodno sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem.
NADLEŽNA INSTITUCIJA:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Porezna uprava
Tel: +385 1 4809 000