Osnivanje podružnice

Trgovačka društva mogu izvan sjedišta imati podružnice u kojima obavljaju svoje djelatnosti. Podružnica nije pravna osoba. Podružnica se osniva odlukom koju donosi nadležni organ trgovačkog društva u skladu s izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom, odnosno statutom društva. Odluku o osnivanju podružnice mora ovjeriti javni bilježnik. Podružnica posluje pod svojom tvrtkom i treba pritom navesti svoje sjedište i sjedište osnivača. Njenim poslovanjem ne nastaju prava i obveze za nju samu, nego ta prava i obveze stječe osnivač podružnice.

Strana trgovačka društva i trgovci pojedinci mogu poslovati u RH i putem podružnice, pri čemu se na njihovo osnivanje i upis primjenjuju isti propisi kao i za podružnice koje osnivaju domaća društva.