Osnivanje predstavništva

Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost iz zemalja koje nisu članice Europske unije, odnosno članice Europskog gospodarskog prostora te nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga. Predstavništvo se može osnovati radi istraživanja tržišta te radi predstavljanja društva koje ga je osnovalo. Predstavništvo nema status pravne osobe i smatra se dijelom osnivača. Ono ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača odnosno ugovarati poslove za osnivača, nego obavlja poslove po nalogu osnivača. Iznimno predstavništva stranih zračnih prijevoznika mogu obavljati i prodaju prijevoznih dokumenata u skladu s međudržavnim ugovorima koje je sklopila Hrvatska i međunarodnim konvencijama.

Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da je riječ o predstavništvu. Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništava stranih osoba u Republici Hrvatskoj, koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva i može početi raditi tek nakon upisa u Registar.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, društva sa sjedištem u drugim zemljama članicama EU-a, a od 2014. godine i zemljama članicama Europskog gospodarskog prostora, više ne mogu otvarati predstavništva u Republici Hrvatskoj, već samo registrirati podružnicu ili otvoriti domaće trgovačko društvo.