Poticaji za zapošljavanje

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

1.POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba) / 24 mjeseca (osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba)

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

VIŠE

2. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE – ZELENO/DIGITALNO

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba u nepovoljnom/izrazito nepovoljnom položaju te osoba s invaliditetom sufinanciranjem troška bruto I iznosa plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 mjeseci (osobe u nepovoljnom položaju prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba) / 24 mjeseca (osobe s invaliditetom prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba)

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

VIŠE

3. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

CILJ MJERE: Potpore za usavršavanje namijenjene su isključivo za zaposlene osobe kojima su potrebne dodatne stručne kompetencije i vještine radi zadržavanja radnog mjesta

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci uz obvezu zadržavanja zaposlene osobe u radnom odnosu nakon završetka trajanja programa usavršavanja najmanje u razdoblju trajanja usavršavanja

VISINA SUBVENCIJE: Do 70% prihvatljivih troškova (do 1.990,84 EUR)

VIŠE

4. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO

CILJ MJERE: Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

TRAJANJE MJERE: u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no ne duže od 24 mjeseca

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

VIŠE

5. POTPORE ZA PRIPRAVNIŠTVO – ZELENO/DIGITALNO

CILJ MJERE: Osposobiti osobe za samostalan rad putem poticanja zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška njihove bruto I iznosa plaće i drugih troškova poslodavcima propisanih ovom mjerom.

TRAJANJE MJERE: u pravilu, najduže jednu godinu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno radi stjecanja uvjeta za polaganje (pripravničkog) ispita iz te profesije, odnosno struke, no ne duže od 24 mjeseca

VISINA SUBVENCIJE: mjesečni paušalni iznos potpore, neovisno o stvarnom trošku poslodavca, sukladno razini obrazovanja i mogućnosti korištenja porezne olakšice za sufinanciranu osobu

VIŠE

6. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

CILJ MJERE: Polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom vremena

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci

VRSTA TROŠKA: najviše do 2.389,01 EUR po polazniku za ukupno trajanje osposobljavanja

VIŠE

7. STALNI SEZONAC

CILJ MJERE: Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

TRAJANJE MJERE: 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.

Osobi: Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje.

VIŠE

NADLEŽNA INSTITUCIJA:

MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
tel: + 385 1 6106 111
mjere.hr/

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
tel: +385 1 6444 000
hzz.hr