Poticaji za zapošljavanje

Vodeći računa o specifičnim potrebama svojih korisnika, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje provode niz mjera aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticanja zapošljavanja, dodatnih edukacija radnika i očuvanja radnih mjesta.

1.POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 mjeseci

VISINA SUBVENCIJE: Do 75% bruto II plaće

VIŠE

2. POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

CILJ MJERE: Kroz usavršavanje zaposlenim osobama omogućiti stjecanje vještina za rad i zadržavanje radnog mjesta, a poslodavcima osigurati radnu snagu traženih kompetencija

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci

VISINA SUBVENCIJE: Do 70% ukupnih troškova (do 18.000 kn)

VIŠE

3. POTPORE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA STJECANJE PRVOG RADNOG ISKUSTVA / PRIPRAVNIŠTVO

CILJ MJERE: Poticanje zapošljavanja osoba sufinanciranjem troška plaće poslodavcima.

TRAJANJE MJERE: 12 ili 24 mjeseci (ovisno o ciljanoj skupini)

VISINA SUBVENCIJE: Do 75% bruto II plaće

VIŠE

4. OSPOSOBLJAVANJE NA RADNOM MJESTU

CILJ MJERE: Polaznicima omogućiti stjecanje praktičnih znanja i vještina za obavljanje poslova određenog radnog mjesta ili rad u određenom zanimanju ili osvježavanje vještina koje su se izgubile tijekom vremena

TRAJANJE MJERE: Do 6 mjeseci

VRSTA TROŠKA: Do 2.000 kn u brutto iznosu za troškove mentora

VIŠE

5. STALNI SEZONAC

CILJ MJERE: Financijska podrška radnicima – sezoncima u razdoblju kada ne rade, a kako bi se osigurala potrebna radna snaga poslodavcima iz svih djelatnosti koji tijekom godine imaju razdoblja smanjenog obujma posla zbog sezonskog obilježja poslovanja.

TRAJANJE MJERE: 6 mjeseci

FINANCIRANJE MJERE

Poslodavcu: 100% troška produženog osiguranja za prva 3 mjeseca, a sljedeće razdoblje u najdužem trajanju od 3 mjeseca 50% produženog osiguranja.

Osobi: Novčana pomoć isplaćuje se za najviše 6 mjeseci produženog mirovinskog osiguranja u iznosu koji se utvrđuje na temelju izračuna novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, a najviše u visini 70% iznosa prosječne plaće isplaćene u gospodarstvu RH za prvih 90 dana, a 35% za preostalo razdoblje. Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća za 2019. godinu (u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. listopada 2020. godine) iznosila je 6.439,00 (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku).

NADLEŽNA INSTITUCIJA:
MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
tel: + 385 1 6106 111
mjere.hr/
HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE
tel: +385 1 6444 000
hzz.hr