Proglašeni strateški investicijski projekti

VRSTA
PROJEKTA
NAZIV
PROJEKTA
PODNOSITELJ
PRIJAVE
PODRUČJE
INVESTIRANJA
LOKACIJA/ŽUPANIJA PRIJAVLJENA VRIJEDNOST
PROJEKTA U EUR
STATUS PROJEKTA
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija TE Plomin – zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta HEP d.d. ENERGETIKA Općina Kršan/
Istarska županija
 832.039.285,95 Odlukom Vlade od 15. svibnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (Komponenta
projekta Rijeka Gateway)
LUČKA UPRAVA RIJEKA GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA, PROMET Grad Rijeka/
Primorsko-goranska županija
21.235.649,35 Odlukom Vlade od 22. svibnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica-RCGO Piškornica Piškornica d.o.o. INFRASTRUKTURA
ZAŠTITA OKOLIŠA,
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Općina Koprivnički Ivanec/
Koprivničko-križevačka županija
100.869.344,40 Odlukom Vlade od 11. lipnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt LNG Terminal LNG Hrvatska d.o.o. ENERGETIKA Otok Krk/
Primorsko-goranska županija
383.170.747,89 Odlukom Vlade od 16. srpnja 2015. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt AUTOKAMP PUNTA NOVA NOVA CAMPING d.o.o. TURIZAM Općina Povljana/
Zadarska županija
18.487.582,72 Odlukom Vlade od 28. rujna 2016. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt HOTEL PARK 5* ROVINJ MAISTRA d.d. TURIZAM Rovinj/
Istarska županija
71.537.593,74 Odlukom Vlade od 28. rujna 2016. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt HOTELI PLAT Hoteli Plat d.d. TURIZAM Općina Župa dubrovačka/ Dubrovačko-neretvanska županija 56.879.288,61 Odlukom Vlade od 23. veljače 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA Vodovod grada Vukovara d.o.o. INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Grad Vukovar/
Vukovarsko-srijemska županija
48.994.725,99 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo Đakovački vodovod d.o.o. INFRASTRUKTURA VODNO GOSPODARSTVO KOMUNALNO GOSPODARSTVO ZAŠTITA OKOLIŠA Đakovo/
Osječko-baranjska
33.327.510,78 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture grada Metkovića Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Grad Metković/
Dubrovačko- neretvanska županija
36.562.551,99 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Velika Gorica VG Vodoopskrba d.o.o. INFRASTRUKTURA
ZAŠTITA OKOLIŠA
VODNO GOSPODARSTVO
Velika Gorica/ Zagrebačka županija 54.827.792,16 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA SA PODRUČJA AGLOMERACIJE ROVINJ ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O. KOMUNALNO GOSPODARSTVO Grad Rovinj/
Istarska županija
37.139.635,68 Odlukom Vlade od 28.srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA “AGLOMERACIJA ZABOK I ZLATAR” I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA “OROSLAVJE” I “ZLATAR BISTRICA” ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. INFRASTRUKTURA, VODNO GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA Krapinsko-zagorska županija/
Gradovi Zabok, Zlatar
79.384.829,78 Odlukom Vlade od 28. srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje “GRAD”- ZAŠTITA VODA RIJEKA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka INFRASTRUKTURA, VODNO GOSPODARSTVO Primorsko-goranska županija/
Grad Rijeka, Grad Kastav, Općina Viškovo, Čavle Jelenje i Matulji
292.249.485,70 Odlukom Vlade od 28. srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. VODNO GOSPODARSTVO Zagrebačka županija 93.849.394,39 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Petrinja INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, VODNO GOSPODARSTVO Sisačko-moslavačka županija/
Grad Petrinja
45.779.053,69 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad istarski 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Istarska županija/
Grad Umag, Grad Novigrad
59.402.322,91 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno komunalne infrastrukture Sinj VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Splitsko-dalmatinska županija/
Grad Sinj
50.213.982,48 Odlukom Vlade od 13. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Krapina Krakom-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. INFRASTRUKTURA,ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Krapinsko-zagorska županija/
Općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Grad Krapina
19.003.417,61 Odlukom Vlade od 13. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Projekt zaštite od poplava grada Karlovca Hrvatske vode, Zagreb VODNO GOSPODARSTVO Splitsko-dalmatinska županija 88.931.581,39 Odlukom Vlade od 6. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Dubrovačko neretvanska županija 72.327.734,95 Odlukom Vlade od 1. veljače 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae AAT Geothermae d.o.o. ENERGETIKA, TURIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, POLJOPRIVREDE Grad Prelog/
Međimurska županija
79.791.860,64 Odlukom Vlade od 25. srpnja 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt 1. FAZA PROJEKTA TURISTIČKO NASELJE „UVALA LIVKA, OTOK ŠOLTA“ AZURNA OBALA d.o.o. TURIZAM Općina Šolta/Splitsko-dalmatinska županija 67.542.583,71 Odlukom Vlade od 31. listopada 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt VARTEKS kvart – urbana regeneracija VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Grad Varaždin Varaždinska županija 24.248.457,10 Odlukom Vlade od 23. lipnja 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Hidroenergetski sustav Kosinj Hrvatska elektroprivreda d.d. ENERGETIKA Općina Perušić/Ličko-senjska županija 204.260.929,99 Odlukom Vlade od 29. srpnja 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija i proširenje sjeverne luke na lučkom području vranjičko-solinskog bazena pod upravom lučke uprave Split Lučka uprava Split GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA, PROMET Splitsko-dalmatinska županija/grad Split 44.329.064,18 Odlukom Vlade od 28. kolovoza 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. Impol-TLM d.o.o. GOSPODARSTVO Grad Šibenik/Šibensko.kninska županija 24.271.014,00 Odlukom Vlade od 5. siječnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Marina Cavtat & Resort Marina Cavtat & Resort d.o.o. TURIZAM Općina  Konavle/Dubrovačko-neretvanska županija 82.951.755,26 Odlukom Vlade od 30. lipnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Frapa Resort Medine MEDINE d.o.o. TURIZAM Općina Rogoznica/Šibensko-kninska županija 137.754.276,06 Odlukom Vlade od 30. lipnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM) Medikol grupa d.o.o. Zdravstvo Zagreb 9.954.210,63 Odlukom Vlade od 15. lipnja 2023, proglašen strateškim investicijskim projektom RH