Prostorno uređenje

Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23) uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor.

INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOGA UREĐENJA (ISPU)

Informacijski sustav prostornog uređenja je aplikacija Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koja u jednu cjelinu spaja Geoportal, Katastar i prostorne planove što krajnjem korisniku tj. svakom građaninu omogućava jednostavan pristup informacijama o pravilima korištenja prostora, planovima koji su u izradi te izvješćima o javnim raspravama.

Za više informacija, molimo kontaktirajte Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 3782 444

www.mgipu.gov.hr