Prehrambena industrija

Područje Republike Hrvatske je zbog dostupnosti vode, klime i plodne zemlje od davnina bilo prepoznato kao idealno za proizvodnju hrane i pića.

Kvalitetu domaćih prirodnih i ljudskih resursa prepoznala su brojna međunarodna društva poput Lactalisa, Heinekena, Carlsberga, Coca Cola-e, HiPP-a i sl., a izvozni uspjesi društava poput Podravka, Kraš, Ledo i sl. na tržištu Europske unije i šire doprinose prepoznatljivosti i daljnjem razvoju prehrambenog sektora.

Danas, prehrambeni sektor zapošljava više od 59.000 osoba u više od 3.300 poduzeća. Prosječna bruto plaća u proizvodnji hrane je 998,9 €, a u proizvodnji pića 1.408 €.

  • 3.370 poduzeća u proizvodnji hrane i pića (DZS, 2019.)
  • 59.300 zaposlenih u proizvodnje hrane i pića (DZS, 2019.)
  • 998,9 € prosječna bruto plaća u proizvodnji hrane (DZS, 2020.)
  • 1.408 € prosječna bruto plaća u proizvodnji pića (DZS, 2020.)

LOKACIJE ZA INVESTIRANJE