Smjernice za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju

OECD SMJERNICE ZA MULTINACIONALNA PODUZEĆA O ODGOVORNOM POSLOVNOM PONAŠANJU

OECD-ove Smjernice za multinacionalna poduzeća o odgovornog poslovnom ponašanju predstavljaju skup preporuka za odgovorno poslovanje (OPP) koje pokrivaju sva područja poslovne odgovornosti.

Smjernice se usredotočuju na dva aspekta međusobnog odnosa poduzeća i društva:
1) pozitivan doprinos koji multinacionalna poduzeća mogu dati održivom razvoju, i
2) izbjegavanje negativnih učinaka i njihovo adresiranje kada se dogode.

Preporuke Smjernica navedene su u 11 poglavlja i pokrivaju teme kao što su davanje informacija, ljudska prava, zapošljavanje i rad, okoliš, antikorupcija i zaštita potrošača, kao i tri područja – znanost i tehnologiju, konkurenciju i poreze.

Smjernice su namijenjene svim subjektima unutar multinacionalnog poduzeća (društvo majku i/ili lokalne subjekte), a njihov opseg primjene obuhvaća aktivnosti poduzeća i aktivnosti povezane s poduzećem kroz poslovne odnose.

Smjernice također predviđaju mehanizam za podnošenje pritužbi. Prema tom mehanizmu, zemlje koje su pristupile Smjernicama dužne su uspostaviti nacionalnu kontaktnu točku (NKT) koja pomaže dionicima kroz poseban postupak kako bi se pronašlo rješenje za pitanja koja proizlaze iz navodnog nepoštivanja Smjernica.

Više od 400 postupaka pokrenuto je od 2000. Većina njih pokrenuta je od nevladinih organizacija i sindikata, pri čemu su radno pravo, ljudska prava i okoliš bili dominantne teme. Postupci su se odnosili na specifične situacije u državama koje su pristupile Smjernicama, ali i u državama koje nisu pristupile, te na različite sektore, a posebno na ekstraktivni i proizvodni sektor.

Republika Hrvatska je pristupila Smjernicama 2019. godine.

OECD Guidelines for Multinational Enterprises on RBC (Official)

OECD_Smjernice za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju

OECD SMJERNICE ZA DUBINSKU ANALIZU ODGOVORNOG POSLOVNOG PONAŠANJA

Smjernice OECD-a za dubinsku analizu odgovornog poslovnog ponašanja pružaju praktičnu podršku poduzećima u provedbi OECD-ovih Smjernica za multinacionalna poduzeća u vezi odgovornog poslovanja davanjem jasnih pojašnjenja njihovih preporuka za dubinsku analizu i srodnih odredbi. Provedba ovih Smjernica može pomoći poduzećima da izbjegnu i adresiraju štetne učinke koji mogu biti povezani s njihovim poslovanjem, lancima opskrbe i drugim poslovnim odnosima, a odnose se na radnike, ljudska prava, okoliš, mito, potrošače i korporativno upravljanje. Smjernice uključuju dodatna pojašnjenja, savjete i primjere dubinske analize.

Smjernice OECD-a za dubinsku analizu odgovornog poslovnog ponašanja-letak

Kako bi promovirao učinkovito poštivanje Smjernica, OECD je razvio i sektorske smjernice koje pomažu poduzećima da identificiraju i adresiraju rizike za ljude, okoliš i društvo povezane s poslovanjem, proizvodima ili uslugama u određenim sektorima:

PROVEDBA SMJERNICA ZA MULTINACIONALNA PODUZEĆA U VEZI ODGOVORNOG POSLOVANJA – NACIONALNA KONTAKTNA TOČKA (NKT)

Nacionalna kontaktna točka za društveno-odgovorno poslovanje (NKT) je tijelo koje uspostavlja svaka vlada koja je pristupila Smjernicama za multinacionalna poduzeća u vezi odgovornog poslovanja.

NKT ima dva glavna cilja:

  • promicati Smjernice kako bi se podigla svijesti o Smjernicama te odgovoriti na pitanja o Smjernicama,
  • osigurati mehanizam za rješavanje tzv. posebnih slučajeva koji se odnose na nepridržavanje preporuka iz Smjernica.

Posebni slučajevi nisu pravni slučajevi, a NKT nisu pravosudna tijela. Fokus je na rješavanju problema – NKT nude dobre usluge i olakšavaju pristup konsenzualnim i ne-kontradiktornim postupcima (npr. mirenje ili posredovanje).

OPP (RBC) ILI ESG – KOJA JE RAZLIKA?

Oba izraza – OPP i ESG – odnose se na okolišna, društvena i upravljačka pitanja. No, dok se ESG obično koristi za raspravu o okolišnim, društvenim i upravljačkim pitanjima koja predstavljaju materijalne rizike, rizici povezani s OPP-om odnose se na rizike štetnog učinka na društvo (uključujući ljudska prava i radnička prava) i okoliš, odnosno na rizike u svim područjima obuhvaćenima Smjernicama OECD-a za multinacionalna poduzeća o odgovornom poslovnom ponašanju, neovisno o stvarnom učinku na poduzeće. Standardi odgovornog poslovnog ponašanja (OPP) imaju važnu ulogu u kontekstu održivog financiranja jer daju autoritativne i općeprihvaćene preporuke za prepoznavanje ekoloških, društvenih i upravljačkih učinaka povezanih s klijentima ili ulaganjima te za upravljanje tim učincima i izvješćivanje o njima. Oni su sadržani u regulativi o održivom financiranju i vodećim standardima i inicijativama.