Statistika

Državni zavod za statistiku

Državni zavod za statistiku (DZS) je glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnoga statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnim za statistiku.

DZS pokriva statistička područja kao što su Poljoprivreda, lov, šumarstvo i ribarstvo, Industrija, energija i informacijsko društvo; Građevinarstvo; Trgovina i ostale usluge, robna razmjena s inozemstvom i turizam; Transport i komunikacije; Okoliš; Stanovništvo; Obrazovanje, znanost, kultura i socijalna skrb; Zaposlenost i plaće; Kazneno pravosuđe i socijalna zaštita (metodologija ESSPROS); Registri; Nacionalni računi; Cijene; Osobna potrošnja i pokazatelji siromaštva; te Strukturne poslovne statistike.

Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka jedan je od nositelja aktivnosti službene statistike Republike Hrvatske.

Statistička područja koja pokriva obuhvaćaju Financijski sektor; Sektor opće države; Sektor inozemstva; Financijski računi; Vrijednosni papiri; Odabrane nefinancijske statistike; Platni sustavi; te Platne usluge.

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje zadužen je za diseminaciju statističkih podataka iz područja tržišta rada koji se odnose na registriranu nezaposlenost, zapošljavanje s evidencije nezaposlenih osoba i slobodna radna mjesta.

Podaci koje pokriva su svrstani u četiri osnovne kategorije: Registrirana nezaposlenost; Ulasci u evidenciju; Izlasci iz evidencije; te Slobodna radna mjesta.

Portal za napredno praćenje tržišta rada

Portal za napredno praćenje tržišta rada je portal nacionalni primarni izvor združenih informacija povezanih sa tržištem rada. Objedinjuje podatke različitih izvora koji omogućavaju napredne uvide i ključni su za razumijevanje prirode tržišta rada koja se brzo mijenja odnosno njegovog utjecaja na radnu snagu i nacionalno gospodarstvo.

Porezna uprava

Portal porezne konkurentnosti omogućuje usporedbe poreznih sustava država članica Europske unije, prikaz i usporedbe poreznih stopa prema odlukama jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj kao i informativni dio o rezultatima rada hrvatske Porezne uprave.