Strateški investicijski projekti

Strateški investicijski projekti Republike Hrvatske uređeni su Zakonom o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske.

Strateškim investicijskim projektima omogućena je brža implementacija uz manje potrebnih procedura. Za svaki određeni postupak propisan je točan rok za realizaciju istog uz Operativnu skupinu koja pruža podršku u svim fazama realizacije strateškog projekta.

STRATEŠKI INVESTICIJSKI PROJEKTI REPUBLIKE HRVATSKE SU:
 • privatni, javni ili javno-privatni koji uključuju građenje građevina;
 • iz područja:
  • gospodarstva, rudarstva, energetike, turizma, prometa, infrastrukture, elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga, zaštite okoliša, komunalnoga gospodarstva, poljoprivrede, šumarstva, vodnoga gospodarstva, ribarstva, zdravstva, kulture, audiovizualnih djelatnosti, znanosti, obrane, pravosuđa, tehnologije i obrazovanja koji uključuje gradnju građevina;
 • koji provedbom:
  • stvaraju uvjete za zapošljavanje većeg broja osoba ovisno o vrsti i lokaciji projekta,
  • znatno pridonose razvoju ili poboljšanju uvjeta i standarda za proizvodnju proizvoda i pružanje usluga,
  • uvode i razvijaju nove tehnologije kojima se povećava konkurentnost i ekonomičnost u gospodarstvu ili javnom sektoru i/ili
  • podižu ukupnu razinu sigurnosti i kvaliteta života građana i zaštitu okoliša,
  • pozitivno utječu na više gospodarskih djelatnosti i čijom se provedbom stvara dodana vrijednost,
  • u većoj mjeri pridonosi održivom razvitku i zaštiti prostora i okoliša,
  • znatno pridonosi konkurentnosti hrvatskog gospodarstva;
 • koji su u skladu:
  • s dokumentima prostornog uređenja izuzev s provedbenim dokumentima prostornog uređenja ukoliko isti nisu doneseni,
  • sa strateškim dokumentima Europske unije i Republike Hrvatske;
 • koji imaju vrijednost ukupnih kapitalnih troškova ulaganja:
  • jednaku ili veću od 9.954.210,63 EUR bez PDV-a, ili
  • jednaku ili veću od 9.954.210,63 EUR bez PDV-a, a imaju mogućnost biti sufinancirani iz fondova i programa Europske unije, ili
  • jednaku ili veću od 1.327.228,08 EUR bez PDV-a, a ostvaruju se na potpomognutim područjima, sukladno propisu kojim se uređuju potpomognuta područja i područja s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske, ili na otocima, ili ulažu u poljoprivrednu proizvodnju, šumarstvo i ribarstvo;
 • uz ispunjavanje navedenih kriterija privatni projekt može biti proglašen strateškim ako se odnosi na :
  • proizvodno-prerađivačke aktivnosti, ili
  • razvojno-inovacijske aktivnosti, ili
  • aktivnosti poslovne podrške, ili
  • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti, ili
  • aktivnosti u energetskom sektoru, ili
  • infrastrukturne aktivnosti, ili
  • aktivnosti u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ili
  • aktivnosti u zdravstvu
  • aktivnosti vezane uz znanost i obrazovanje.