Zašto i kako izvoziti?

Zašto izvoziti?

Izlazak na strana tržišta predstavlja jedan od ključnih faktora za rast, razvoj i jačanje konkurentnosti. U Hrvatskoj prihode od izvoza ostvaruje oko 22,5 tisuća izvoznika, što predstavlja udio od 15,6% u ukupnom broju aktivnih kompanija u RH, ali te kompanije generiraju oko polovice svih zaposlenih u RH i čak 2/3 ukupno ostvarenih prihoda svih kompanija u RH, što dodatno pokazuje njihovu snagu i važnost.

Osim što izvozno orijentirane ekonomije pridonose održivom gospodarskom rastu zemlje, izvozne aktivnosti imaju višestruke pozitivne učinke i na poslovanje pojedine kompanije kroz otvaranje radnih mjesta, usvajanje novih znanja i tehnologija, snažniju vidljivost na međunarodnom tržištu i uključivanje u razne oblike međunarodnog poslovanja. Sve navedeno dovodi do manje ovisnosti kompanije o domaćem tržištu, stabilnosti u poslovanju te u konačnici boljih poslovnih rezultata. Izvoz smanjuje ovisnost o domaćem tržištu i disperzira rizik, pa izvozna društva imaju veće šanse za dugoročni opstanak.

Kako izvoziti?

Ulaskom u Europsku uniju 1. srpnja 2013., Hrvatska je u carinskom smislu postao područje EU carinske unije te su ukinute granične kontrole i carinske formalnosti. U carinske svrhe 27 država članica EU-a čine jedinstveno područje. To znači da je EU carinska unija, što znači da države članice među sobom nemaju carinske prepreke i da sve imaju zajedničku carinsku tarifu za uvezenu robu. Osim toga, nakon propisnog plaćanja carina i provjere usklađenosti s uvoznim uvjetima uvezena roba može se slobodno kretati unutar ostatka EU-a bez daljnjih carinskih provjera.

Na izvoz robe iz EU, odnosno Republike Hrvatske u treće zemlje primjenjuju se trgovinski sporazumi te takva roba podliježe carinskim mjerama. EU je sklopio više od 40 trgovinskih sporazuma s osamdesetak zemalja. Osim toga, EU zemljama s nižim i srednjim dohotkom pruža povlašteni pristup tržištu u okviru općeg sustava povlastica. Tržišta trećih zemalja nude mogućnosti izvoza i važan su izvor sirovina i robe za poduzeća iz EU-a, stoga su dio njihovih globalnih lanaca opskrbe.

CARINSKO ZAKONODAVSTVO U RH

Pregled detaljnih informacije iz nadležnosti Carinske uprave – zakonodavstvo, međunarodni sporazumi, trošarinsko postupanje, carinske tarife itd.

Registracija subjekata – EORI broj

Uputa o postupku provedbe izvoza

E-carina

VODIČ ZA POSLOVANJE U EUROPI

Službena Internet stranica Europske unije na temu poslovanja u Europi koji objedinjuje pregled pravila i zakonskih obveza na razne teme – intelektualno vlasništvo, trošarine, porez na poslovanje, prodaja roba i usluga, tržišno natjecanje itd.

ACCESS2MARKETS

Internet portal Europske komisije koji objedinjuje bazu podataka o pristupu tržištu, odnosno pruža sve potrebne informacije o pristojbama, porezima, pravilima o proizvodima i zahtjevima za sve zemlje EU-a i više od 120 drugih tržišta diljem svijeta. Internet portal je dostupan na svim jezicima država članica EU, a u nadograđenom obliku lansiran je u listopadu 2020.

VODIČ ZA IZVOZ ROBA

EU vodič za izvoz roba kroz pet osnovnih koraka opisuje postupak izvoza te pomaže da shvatite jeste li dovoljni spremni za izvoz i ako niste, koje još radnje morate poduzeti.

TRGOVINSKI SPORAZUMI

Pregled trgovinskih sporazuma Europske unije i zemalja koje nisu članice EU. Informirajte se o prednostima trgovinskih sporazuma, ulaganja ili sudjelovanja u postupcima javne nabave u zemlji trgovinskog partnera. Za zemlje koje trenutačno nemaju trgovinske sporazume s EU, pronaći ćete pregled trgovinskih odnosa i gospodarske suradnje.

INCOTERMS PRAVILA

INCOTERMS pravila Međunarodne trgovačke komore prepoznata su i prihvaćena kao standard za međunarodnu trgovinu i redovito se ažuriraju u skladu sa promjenama komercijalnih uvjeta. Potrebni su za nesmetano odvijanje međunarodne trgovine, a po njima presuđuju sudovi i druge institucije u slučaju spora među strankama.

BREXIT

Nakon što je Ujedinjena Kraljevina 31. siječnja 2020. izašla iz Europske unije, promijenjeni su pravila i proceduru vezane uz poslovanje s zemljama članicama EU. Više o tome saznajte na portalu EK posvećenom temi stvaranju novoga partnerstva.