6. Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 105.385
BDP po stanovniku: 8.711,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,00%
Prosječna bruto plaća: 1.053,00 EUR
Prosječna neto plaća: 780,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A4, 30 km
Industrijski kolosijek: 4 km
Morska luka: Luka Rijeka, 258 km
Zračna luka: Zračna luka Pleso, 99 km

Postojeće tvrtke u zoni

E-two energy proizvodnja
Djelatnost: Energetika
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Tvrtka vlasnik: E two energy
Web stranica tvrtke: http://www.etwoenergy.com/

Logistika Šurić
Djelatnost: Prijevoz trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: http://logistika-suric.hr

UNIJABETON d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i trgovinsa betona i betonskih proizvoda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: unijabeton.hr

AUTO-AKTIV d.o.o.
Djelatnost: Prodaja i servis rabljenih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke:

BIHOR d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja i izvođenje instalacija grijanja, hlađenja, sprinkler sistema i ventilacije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Tvrtka vlasnik:
Web stranica tvrtke: bihor.hr

Poslovna zona Koprivnički Ivanec Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Koprivnički Ivanec
Veličina zone (m²) 2.225.874
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 149.400
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje -za graevinske ćestice površine do 10.000 m² iznosi 0,5 -za graevinske ĉestice površine veće od 10.000m²- 50.000m² iznosi 0,6 -za graevinske ĉestice površine 50.000 m² i veće iznosi 0,7 -unutar ĉestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti - za graevinske ĉestice površine manje od 50.000 m² iznosi 1,0 - za graevinske ĉestice površine 50.000 m² i veće iznosi 1,2 -unutar ĉestica infrastrukturnih sustava iznosi 0,4
Dopuštena visina gradnje (m) Naĉelno najviše 10m, a za gradnju na ĉesticama infrastrukturnih sustava 6m. Iznimno, graĊevine mogu imati i veću visinu, a to ovisi o tehnologiji i drugim parametrima.
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5762 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
31363 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
9050 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
32577 * Ravno Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
23976 * Ravno Javno Pravo služnosti Prodaja 7,96
11751 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
26359 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96
8550 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 7,96

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,48-1,20
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,48-1,20
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,48-1,20
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,18-0,45
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, za poslovne subjekte sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec i to umanjuje: 100% u prvoj godini, 75% u drugoj godini, 50% u trećoj godini i 25% u četvrtoj godini
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,10
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministry of Economy and Sustainable Development no legal responsibility for the accuracy or comprehensiveness of the data supplied in this database. Ministry of Economy and Sustainable Development accepts no liability for any direct, indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection.